maandag , 6 april 2020
Home » Paulus en het christendom » Paulus en het avondmaal

Paulus en het avondmaal

In lucas 22: 19-20 bevat de tekst wat betreft de avondmaal een toevoeging die niet voorkomt in Marcus 14-25 of Matteus 26-26. De Toevoeging; “Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken”, komt niet voor in enkele manuscripten van het Bijbelgeschrift van Lucas, waaronder de codex Bazare, niettemin wordt het wel tot het geschrift van Lucas gerekend door een overweldigende meerderheid van Bijbelse apologeten

Alhoewel de toevoeging een belangrijke oproep is van Jezus ontbreekt dit in Marcus of Matteus. We lezen het volgende in Marcus 14-25;

22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

We zien echter dat de oproep om jezus te herdenken door middel van het eten van de brood en het drinken van de wijn is opgenomen in de brieven van Paulus, niet de apostelen van Jezus, maar Paulus spreekt over een oproep die Jezus gedaan zou hebben. Lucas heeft de toevoeging gekopieerd uit de brieven van Paulus, zoals we uit de teksten van Marcus en Matteus kunnen opmaken is dit een toevoeging aan de oorspronkelijke tekst. Want waarom zouden Matteus en Marcus het anders niet vermelden?

We lezen dit terug in 1 korinthiers 11;

“24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.”

Check Also

probably_valentin_de_boulogne_-_saint_paul_writing_his_epistles_-_google_art_project

Paulus en de ‘andere’ Jezus.

2 Corinthians 11:4 4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *