dinsdag , 14 augustus 2018
Breaking News

Is Allah een maangod ?

Moon God

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander …

Read More »

Response op Deo Volente NL

download

De evangelist heeft een artikel geschreven waarin hij een poging doet om onze artikel te weerleggen, we zullen kort ingaan op de punten die worden …

Read More »

Aanbidden moslims de Ka’ba?

ap

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor aanhalen zullen wij enkele punten hierover verduidelijken. Allereerst is de …

Read More »