Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel

Tegenstrijdigheden in de Bijbel

Paulus citeert het Oude Testament verkeerd

Hebrews 10:5 hierin verwijst Paulus naar het oude testament. Het exacte vers waarnaar hij verwijst is Psalm 40;7. Dit correspondeert geenszins met de masoretische tekst. Coffman commentaries But how is it possible that the Septuagint and the apostle should take a meaning so totally different from the sense of the Hebrew? Dr. Kennicott has a very ingenious conjecture here: he ... Read More »

De manuscripten van de Thora en verschillen in de wet.

Deuteronomium 10:4 Toen schreef Hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de tien woorden, die de HEERE, ten dage der verzameling, op den berg, uit het midden des vuurs, tot ulieden gesproken had; en de HEERE gaf ze mij. Exodus 24 Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen.4Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de ... Read More »

Verschillen tussen de Dode Zeerollen, Septuagint en Masoretische Tekst – Deel 2

Numeri 20:13 13 These are the waters of Meribah; because the children of Israel strove with Yahweh, and he was sanctified in them. And Moses said, “Lord Yahweh, you have begun to show your servant your greatness and your strong hand; for what god is there in heaven or on earth who can act according to your works, and according ... Read More »

Uit welke Tanakh las Jezus (AS) voor in Lucas 4:17-18?

Lukas 4:18 ““The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and RECOVERING OF SIGHT TO THE BLIND to set at liberty those who are oppressed,”. Luke 4;17 staat het volgende; ‘And the book of the prophet Isaiah was ... Read More »

Wanneer zag Maria de engel voordat de leerlingen arriveerden of daarna?

Dr H.J.Richard schrijft in zijn boek “The first eastern, what happend”: “De schrijvers van de evangeliën hebben geprobeerd om de verhalen op elkaar laten aansluiten, maar als we ze bij elkaar op een horizontale wijze lezen, zien we dat ze elkaar serieus tegenspreken.” De 4 Evangeliën vertellen het volgende over het opstandingverhaal van Jezus: Mattheus Evangelie: ‘’Maria Magdala en Maria, ... Read More »

Mattheüs 2:23 : Profetie of inconsistentie ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

De verkeerde verwijzing in Matteus 27:9

In Matteus 27:9 staat het volgende; “9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben”.   Adam clarke zegt het volgende in zijn commentaar; “Jeremy the prophet – The words quoted here are not found in ... Read More »

Kunnen profeten grote zondes begaan?

Volgens het Oude Testament kunnen profeten grote zondes begaan. Zodoende lezen we dat David (vrede zij met hem) overspel pleegt met een vrouw en daarna haar echtgenoot de dood instuurt. (1) Daarnaast lezen we dat Aaron (vrede zij met hem) aan afgoderij doet, door bewust een kalf te maken die aanbeden werd door de Israelieten. (2) Evenzo lezen we dat ... Read More »

De verkeerde verwijzing in Marcus 2;26

In Marcus 2:26 staat het volgende; 25En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen? 26[Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters, en hij ze ook ... Read More »

De verkeerde verwijzing in Johannes 13;18

In Johannes 13:18 staat het volgende; “ik doel niet op jullie allemaal; ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat zal in vervulling gaan; “hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd”. Volgens het Bijbelgeschrift Johannes zou Jezus dus gezegd hebben dat een profetie in vervulling is gegaan die zijn gesproken in het Oude ... Read More »