zondag , 20 juni 2021
Home » Paulus en het christendom

Paulus en het christendom

Wie schreef de brief aan de Hebreeën?

probably_valentin_de_boulogne_-_saint_paul_writing_his_epistles_-_google_art_project

Read More »

Heeft Paulus het christendom veranderd?

probably_valentin_de_boulogne_-_saint_paul_writing_his_epistles_-_google_art_project

1) De Encyclopedia Britannica beschrijft de situatie van Paulus als volgt; “Een groep onder de schrijvers vertegenwoordigd door bijvoorbeeld W. Wrede, die op geen enkele …

Read More »

Het geschil tussen Petrus en Paulus

Petrus_et_Paulus_4th_century_etching

In Paul’s brief naar de galaten schrijft hij het voogende; “11 En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat …

Read More »

Paulus en de ‘andere’ Jezus.

probably_valentin_de_boulogne_-_saint_paul_writing_his_epistles_-_google_art_project

2 Corinthians 11:4 4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, …

Read More »

Paulus en het avondmaal

paulus en het cristendom

In lucas 22: 19-20 bevat de tekst wat betreft de avondmaal een toevoeging die niet voorkomt in Marcus 14-25 of Matteus 26-26. De Toevoeging; “Doe …

Read More »