zondag , 20 juni 2021
Home » Islam en de benadering van de evangelisten

Islam en de benadering van de evangelisten

Is Allah een maangod ?

Moon God

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander …

Read More »

Response op Deo Volente NL

download

De evangelist heeft een artikel geschreven waarin hij een poging doet om onze artikel te weerleggen, we zullen kort ingaan op de punten die worden …

Read More »

Aanbidden christenen volgens de Koran, de heilige maagd Maria?

Importance of Dawah

  In Soera maidah vers 116 lezen we het volgende;   “En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de …

Read More »

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

info islam

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus (vrede zij met hem), in hun optiek is Jezus (vrede …

Read More »

Aanbidden moslims de Ka’ba?

ap

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor aanhalen zullen wij enkele punten hierover verduidelijken. Allereerst is de …

Read More »

Zegt de Koran dat de Bijbel veranderd is?

8090662_orig

We lezen het volgende in de Koran Soera 5 vers 13 en 14; “13. En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt …

Read More »

Ongegronde Christenkritiek; De eerste ontmoeting van de edele profeet (sav) met Gabriel

islam en evangelisten

We lezen in het Bijbelboek Hosea dat Jacob worstelde met de Engel des Heeren; We lezen in Genesis 32; 24-26 staat het volgende; “Doch bleef …

Read More »

Zitten er ‘Satanverzen’ in de Koran?

images

Allereerst in de Tafseer van Tabari (Moge Allah hem genadig zijn) staat niet dat Allah, verzen openbaarde, die verzoening bepleitte met de afgoddienaren, of die …

Read More »

Het concept van Lot in de Islam en in het Oude Testament.

misir-da-firavun-mumyasi-bulundu-5142204_395_o

Mulla Aliyyul Kari (Moge Allah hem genadig zijn) levert over dat Wahb ibn Munabbih (Moge Allah hem genadig zijn) zei; “Ik onderzocht het vraagstuk van …

Read More »

Zegt Allah in de Koran, soerah 21 vers 7 dat de Bijbel en Thora onveranderd is?

islam en evangelisten

Read More »