Home / Islam en de benadering van de evangelisten

Islam en de benadering van de evangelisten

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa

These are some of my notes of a talk that Dr. Sami Ameri gave on YouTube on the manuscripts of Sanaa, that orientalists bring up to claim that the Qur’an is altered. Full lecture can be viewed here: The Sanaa manuscripts are from the most early period of the Islam. It is a palimpsest which means the lower text was ... Read More »

De onderliggende tekst van de Sanaa Manuscripten – deel 2

In de het eerste deel hadden we het erover gehad dat de onderzoekster Asma van mening was dat het ging om een ‘notebook for learning pruposes’ van de auteur van de onderliggende tekst van de Sanaa manuscripten. Het gaat volgens haar dus niet om een Koran manuscript. In de overleveringen komt het voor dat tijdens het regime van Kalief Umar ... Read More »

Is Allah een maangod ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

Response op Deo Volente NL

De evangelist heeft een artikel geschreven waarin hij een poging doet om onze artikel te weerleggen, we zullen kort ingaan op de punten die worden aangehaald. Hij schrijft het volgende; “Of de methode is niet juist, maar dan kunnen ze die ook niet toepassen om vermeende profetieën over Muhammed (sav) uit de Bijbel te plukken”. Ik heb de Evangelist meerdere ... Read More »

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus (vrede zij met hem), in hun optiek is Jezus (vrede zij met hem) namelijk ‘het letterlijke woord’, ‘het vleesgeworden Woord van Allah’, hierbij zou hij een Goddelijk figuur zijn, want een eigenschap van Allah, namelijk diens Woord is vleesgeworden. Om te legitimeren dat Jezus (vrede ... Read More »

Aanbidden moslims de Ka’ba?

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor aanhalen zullen wij enkele punten hierover verduidelijken. Allereerst is de Ka’ba een gebedsrichting voor de moslims, zoals het feit dat de eerste gebedsrichting van de moslims de tempelberg in Jeruzalem was, veranderde dit na de openbaring door Allah naar de Ka’ba in Mekka. Zoals de ... Read More »

Zegt de Koran dat de Bijbel veranderd is?

We lezen het volgende in de Koran Soera 5 vers 13 en 14; “13. En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en ... Read More »

Zitten er ‘Satanverzen’ in de Koran?

Allereerst in de Tafseer van Tabari (Moge Allah hem genadig zijn) staat niet dat Allah, verzen openbaarde, die verzoening bepleitte met de afgoddienaren, of die positief sprak over hun Goden. We lezen slechts in enkele tafseer – waaronder die van Tabari- dat de satan de tong van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verdraaide tijdens het reciteren van ... Read More »