Home / Info over Islam (page 3)

Info over Islam

Wetenschap in de Koran

De Koran werd ruim 1400 jaar geleden geopenbaard, de Koranverzen moet je dan ook zien als een drijfveer, die je nader moet bestuderen, aangezien de Koran toen is verkondigd, moet je niet verwachten dat er, ingewikkelde wetenschappelijke theorieën in behandeld worden. Uiteraard is Allah (verheven en geprezen is Hij) in staat om alle wetenschappelijke theorieën in zijn schrift te verwerken, ... Read More »

De verschillen tussen de vier wetscholen

De Fransman Lois Massignon schrijft het volgende; “We hebben de moslims veranderd en kapot gemaakt. We hebben hun geloof en fundamenten van het geloof aangetast. Ook hebben we hun humanistische principes verwijderd. We hebben ze geassimileerd in de westerse beschaving, als gevolg hiervan zijn ze op ons gaan lijken. Het leren van de Islam, het bidden, het leren van de ... Read More »

Islam en ‘slavernij’ deel 3

Dit onderwerp is misschien wel het meest misbruikt door de orientalisten in hun pogingen het geloof van de islamitische jongeren aan het wankelen te brengen. In de Romeinse wereld was de slaaf meer een meubelstuk dan een menselijk wezen. Hij had geen enkel recht maar wel een groot aantal plichten en taken. De slaven waren prijsgemaakt in oorlogen die uit ... Read More »

Islam en ‘slavernij’ deel 2

Het is waar dat de slavernij met de komst van de islam uiteindelijk niet geheel verbannen is, omdat er nog bepalingen na de tijd van Muhammed (vrede en zegeningen met hem) gerealiseerd zouden worden. Na het verbeterde status en conditie van de slaven, werden er nog sterkere wetten ingevoerd. Op verschillende plekken in Koran en de Sunnah worden moslims aangemoedigd ... Read More »

Islam en ‘slavernij’ Deel 1

Wat zegt de Islaam over slavernij? Het is interessant om te melden dat er geen enkele tekst in de Koran of de Soennah slavernij verplicht stelt of aanbeveelt, terwijl er wel tientallen teksten te vinden zijn die de moslims aanmoedigen om slaven te bevrijden. Zo is er overgeleverd dat onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: ... Read More »