Home / Info over Islam (page 2)

Info over Islam

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 3

Ibn Khuteybe (vrede zij met hem) zegt dat elk stam in zijn eigen dialect sprak, daarnaast verschilde het gebruik van woorden tussen ouderen, jongeren en bejaarden. Als gevolg daarvan was het reciteren in de zeven letters (‘harf’) een barmhartigheid die verleend werd door Allah. (1) Imam et Tahavi (vrede zij met hem) zegt in ‘mushkil al athar’: “De reden dat ... Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 2?

Het dialect van de koeraysh was in elk opzicht superieur. Dichters waaronder velen die niet tot de koeraysh behoorden deden hun best om de gedichten in dit dialect te reciteren. Daarom onderwees de Profeet (SAV) de Koran in het begin voornamelijk met het dialect van de stam in Mekka waartoe hij behoorde, namelijk het koeraysh dialect. Zoals de Arabische stammen nooit bij ... Read More »

De manuscripten van de Koran deel 3

In de mushaf die door Otthman ibn Afwan is opgesteld waren de letters niet voorzien van een taskhil. Tevens waren de Arabische letters niet voorzien van punten zodat de ‘ye’ ook als ’te’ gelezen kan worden. Er ontbraken dus ‘een punt’ of ‘punten’ onder of boven de letters. Tevens ontbrak de ‘Harekhe’, die een onderscheid maakt in ’te’, ’ti’, ’tu’. ... Read More »

Islam en ‘slavernij’ deel 4

Er wordt beweerd dat de moslims tijdens oorlogen mannen, vrouwen en kinderen als slaven nemen. Ze worden dan een soort ‘bezit’ van de moslims. Hierbij zouden de moslims volgens de evangelisten onbeperkte bevoegdheid krijgen over de slaaf. Zodoende claimen ze dat de moslims indien ze de kans zouden krijgen dat deze daden ‘weer’ ingevoerd zouden worden. Volgens de evangelisten valt ... Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in?

Er wordt in een authentieke overlevering het volgende gezegd; “de limieten om de koran in één harf te citeren is opgeheven door Allah (verheven en geprezen is Hij), dit is een barmhartigheid voor mijn oemmah. Daarnaast in een andere authentieke overlevering wordt overgeleverd dat Jibril naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toekwam waarop hij zei; Allah heeft ... Read More »

Dr.Puin en de Sanaa manuscripten, de manuscripten van de Koran deel 2

 In zijn onderzoek naar de manuscripten in Yemen (de Sanaa manuscripten) concludeert Dr. Gerd-R Joseph Puin de volgende observaties;   Het gebruik van de eerste letter van het alfabet (alif) of het weglaten ervan in sommige gevallen. Variaties in de positie van het plaatsen van punten binnen de verzen. De grootse bevinding is volgens hen het feit dat het einde ... Read More »

De manuscripten van de Koran deel 1

De beweringen van de orientalisten dat de manuscripten van de Koran (de Soehoef, meervoud van Mushaf) onderling grote verschillen zouden vertonen, koppen deze beweringen? Tayyar Altikulac heeft gedurende tien jaar onderzoek gedaan naar de Soehoef (kopieën) in Istanbul, In de Topkapi museum, 99 procent van de huidige Koran in manuscriptvorm. Er ontbreken slechts twee bladzijdes. In Cairo in el-Meshedu’l-Huseyni is ... Read More »