zondag , 20 juni 2021
Home » Info over Islam

Info over Islam

Het oordeel en bestraffing van afvalligen in de Islam.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Naar aanleiding van de video van de atheïst Richard Dawkins(1), waarin hij ingaat op het oordeel …

Read More »

Refereert de Koran verkeerd naar Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem)?

8090662_orig

In Soerah Maryam (19): Vers 28; “O zuster van Haaroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw”. Volgens de …

Read More »

Zegt de Koran dat alle afgodienaren vermoordt moeten worden?

8090662_orig

Alvorens we de verzen en de juiste interpretatie ervan gaan weergeven, willen we enkele verzen uit het Oude Testament behandelen. De evangelisten zijn nogal hypocriet …

Read More »

De Politieke strijd tussen de metgezellen van de profeet (vrede zij met hem)

islam en evangelisten

De christenen beweren dat omdat de volgelingen van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in oorlog zijn geraakt, en gezien het feit …

Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 3

Ibn Khuteybe (vrede zij met hem) zegt dat elk stam in zijn eigen dialect sprak, daarnaast verschilde het gebruik van woorden tussen ouderen, jongeren en …

Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 2?

info islam

Het dialect van de koeraysh was in elk opzicht superieur. Dichters waaronder velen die niet tot de koeraysh behoorden deden hun best om de gedichten in …

Read More »

De manuscripten van de Koran deel 3

info islam

In de mushaf die door Otthman ibn Afwan is opgesteld waren de letters niet voorzien van een taskhil. Tevens waren de Arabische letters niet voorzien …

Read More »

Het verzamelen, compileren en memoriseren van de Koran ten tijde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)

images

Read More »

Islam en ‘slavernij’ deel 4

info islam

Er wordt beweerd dat de moslims tijdens oorlogen mannen, vrouwen en kinderen als slaven nemen. Ze worden dan een soort ‘bezit’ van de moslims. Hierbij …

Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in?

images

Er wordt in een authentieke overlevering het volgende gezegd; “de limieten om de koran in één harf te citeren is opgeheven door Allah (verheven en …

Read More »