zondag , 20 juni 2021
Home » Contradicties in de Bijbel

Contradicties in de Bijbel

Wanneer zag Maria de engel voordat de leerlingen arriveerden of daarna?

index

Dr H.J.Richard schrijft in zijn boek “The first eastern, what happend”: “De schrijvers van de evangeliën hebben geprobeerd om de verhalen op elkaar laten aansluiten, …

Read More »

Mattheüs 2:23 : Profetie of inconsistentie ?

actualiteit

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander …

Read More »

De verkeerde verwijzing in Matteus 27:9

authenticiteit

In Matteus 27:9 staat het volgende; “9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren …

Read More »

Kunnen profeten grote zondes begaan?

download (1)

Volgens het Oude Testament kunnen profeten grote zondes begaan. Zodoende lezen we dat David (vrede zij met hem) overspel pleegt met een vrouw en daarna …

Read More »

De verkeerde verwijzing in Marcus 2;26

actualiteit

In Marcus 2:26 staat het volgende; 25En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij …

Read More »

De verkeerde verwijzing in Johannes 13;18

Importance of Dawah

In Johannes 13:18 staat het volgende; “ik doel niet op jullie allemaal; ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat zal in …

Read More »

Verkeerde verwijzing in Marcus 1:2

contradicties

In Marcus 1:2 lezen we het volgende: “gelijk geschreven is in de profeten”. (1) In Maclaren’s expositions wordt gezegd dat het overduidelijk is dat Marcus …

Read More »

De fout in Mattheüs 11:13

matthew-dailyedifyDOTcom

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander …

Read More »

De onzuiverheden uit de Bijbel deel 1

contradicties

Volgens Deutronium 18:22 behoren de profetieën die niet uitkomen niet tot de woorden van God. We lezen echter in Marcus 13 waarin er verschijnselen van …

Read More »

Matteus en zijn genealogie

contradicties

In Matteüs 1:3 wordt verteld dat Jezus een nakomeling is van Juda en zijn zoon Fares. In Matteüs lezen we het volgende; 3 En Juda …

Read More »