zondag , 20 juni 2021
Home » Christendom en het monotheisme

Christendom en het monotheisme

De vier variaties van Johannes 1;18

probably_valentin_de_boulogne_-_saint_paul_writing_his_epistles_-_google_art_project

De eerste variatie dateert uit de vroegst mogelijke manuscripten. De vers kan in de manuscript p75 als volgt vertaald worden; “An only one God of …

Read More »

Verwijst Jesaja 9; 5-6 naar Jezus, deel 2?

probably_valentin_de_boulogne_-_saint_paul_writing_his_epistles_-_google_art_project

De verzen 5-6 van Jesaja 9 zijn een interessant geval. Namelijk: het is een buitengewoon passage dat voor Jezus gebruikt wordt, want de overige verzen …

Read More »

Is Jesaja 9:6 van toepassing op Jezus(vrede zij met hem) ?

ISAIAH 9

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander …

Read More »

Is Jezus, de Malakh Jahweh?

authenticiteit

In Jesaja 44:6 geeft God aan dat er naast hem geen enkele andere God is. Hij zegt het volgende: “6 Zo zegt de HEERE (JHWH), …

Read More »

Christenen en het zuivere monotheïsme deel 2

monotheisme

Celsus, Griekse filosoof, in zijn werk ‘de ware woord’ die hij omstreeks 178 schreef zegt het volgende over het christendom, voor alle christenen die beweren …

Read More »

Christendom en het zuivere monotheïsme deel 3

monotheisme

We lezen in de Bijbel enkele passages die zouden wijzen dat Jezus geen God kan zijn. De volgende passage in Marcus bijvoorbeeld; 32 Maar van …

Read More »

Arianisme, drie-eenheid of zuiver monotheïsme

monotheisme

In de vierde eeuw na Christus ontstond er een grote discussie onder christenen over de goddelijkheid van Jezus. Ditmaal was het Arius die de leer …

Read More »