Home / Authenticiteit van de Bijbel (page 8)

Authenticiteit van de Bijbel

Profetieën die verloren zijn gegaan volgens de kerkvaders deel 1

In 1 korinthiers 2:9 schrijft Paulus het volgende: “Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.” Volgens de Pulpit commentary beschouwde Chrysostomos (4e eeuw) dit als een verloren profetie, gezien het feit dat het niet voorkomt ... Read More »

Zijn de handelingen van de apostelen betrouwbaar?

Barton L. Mack schrijft in zijn werk ” Wie schreven het nieuwe testament werkelijk” op bladzijde 109 het volgende; “In het algemeen zijn lukas vehalen over paulus missie aanvechtbaar. Zij werden verteld ter ondersteuning van lucas eigen theorie over het begin van het christendom en stemmen niet overeen met wat paulus zegt over dezelfde plaatsen en gebeurtenissen”. In Acts 15; ... Read More »

Canoniek van de Bijbel en de auteur van het Bijbel geschrift Johannes

Laten we kijken wat de Bijbelgeleerden over het Bijbelgeschrift Johannes zeggen; The Katholiek Herald in zijn boek dat is uitgegeven in 1844 zegt het volgende in volume 3 op pagina 205 van zijn tafseer (uitleg); “Het Gospel of John is zonder twijfel geschreven door een student uit Alexandria. Bertshiender een ander grote geleerde zegt het volgende; “Het Bijbelgeschrift Johannes is ... Read More »

De authenticiteit van het Bijbelgeschrift Marcus

In het Bijbelgeschrift Marcus komen we enkele overleveringen tegen die indruisen tegen de islamitische opvatting over Jezus. Er wordt in Marcus 9:7 overgeleverd dat er een stem vanuit een wolk sprak en dat de stem het volgende zei; “dit is mijn zoon, van wie ik heel erg houd, dus hoort hem”. Daarnaast lezen we in Marcus dat Jezus zal overlijden ... Read More »

Heeft Mozes, vrede zij met hem, de Thora geschreven?

We lezen in het boek dat behoort tot de vijf boeken die Mozes (vrede zij met hem) geschreven zou hebben, het volgende; Deuteronomium 34-5; Alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, aldaar in het land van Moab, naar des Heeren mond. En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand heeft zijn graf ... Read More »

Door wie is het Bijbelgeschrift openbaringen van Johannes geschreven?  

  Volgens de kerkvader Dionysius (het jaar 200)is het boek ‘openbaringen van Johannes’ niet geschreven door de apostel Johannes. Het boek is geschreven door een onbekende Johannes. (bron; Eusebius, history of the church, 7.25). Dit is tevens de mening van de vroege christelijke historicus Eusebius. Volgens de twee kerkvaders waren de onderlinge verschillen tussen het Bijbelgeschrift Johannes en de openbaringen ... Read More »

De verschillende versies van de Thora/Tenach

De evangelisten claimen dat ze voor de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de gehele Thora/Tenach in manuscriptvorm hebben. Dit is echter niet waar de Dode Zeerollen die in 1947 zijn gevonden hebben enkele passages van elk boek uit het Oude Testament, maar het is geen allesomvattende Tenach in manuscriptvorm. Integendeel de eerste gecompileerde versie van ... Read More »