maandag , 19 november 2018
Home » Authenticiteit van de Bijbel (page 5)

Authenticiteit van de Bijbel

Door wie is het Bijbelgeschrift openbaringen van Johannes geschreven?  

authenticiteit

  Volgens de kerkvader Dionysius (het jaar 200)is het boek ‘openbaringen van Johannes’ niet geschreven door de apostel Johannes. Het boek is geschreven door een …

Read More »

De verschillende versies van de Thora/Tenach

authenticiteit

De evangelisten claimen dat ze voor de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de gehele Thora/Tenach in manuscriptvorm hebben. Dit is …

Read More »

De authenticiteit van het Bijbelgeschrift van Johannes deel 2

authenticiteit

Horne zegt het volgende in zijn Bijbelcommentaar op pagina 310, volume 4; De volgende geleerden zagen de eerste elf verzen van hoofdstuk acht en hoofdstuk …

Read More »

Is de Griekse vertaling van de Bijbel geïnspireerd?

authenticiteit

De vroege christenen waaronder de auteur van de Bijbelgeschrift Lucas citeert uit een foute Griekse vertaling van de Tenach, alhoewel Lucas uit een foute vertaling …

Read More »

De Bijbelgeschriften onder de loep

authenticiteit

Alle vroege auteurs over het christendom zijn het over eens dat het evangelie van Matteus oorspronkelijk is geschreven in het Hebreeuws. In the Penny Encyclopedia …

Read More »

Bestaat er een keten van overleveraars van de Bijbelgeschriften?

authenticiteit

Sanad of Isnad is de keten die ons leidt naar de woorden van de profeet (vrede en zegeningen zij met Hem). De christenen en Joden …

Read More »

Geografische fouten in het Bijbelgeschrift van Marcus

authenticiteit

De vroegste kritiek op de beschrijvingen van geografische gebieden vinden we in de geschriften van de vroege kerkvader Origenes. Hij verbeterde de beschrijving in johannes …

Read More »

Kritische benadering van de Bijbelse manuscripten deel 2

authenticiteit

Het tekstuele probleem van Marcus 1;41 komt voor in het verhaal van jezus die een man met een huidziekte geneest. De bewaard gebleven manuscripten geven …

Read More »