Home / Actualiteit en het christendom (page 2)

Actualiteit en het christendom

Wie was de eerste zelfmoord terrorist in historie?

De christenen brengen vaak verwijten aan het adres van moslims, dat zij zelfmoordaanslagen zouden toestaan. Alhoewel wij van mening zijn dat het plegen van zelfmoordaanslagen strikt verboden is in de Islam, lezen wij in de Bijbel dat een ‘zelfmoordterrorist’ wordt geprezen in de Bijbel. Namelijk degene die de eerste zelfmoordaanslag had gepleegd in historie was Simson, die als een held ... Read More »

Jizya in het Oude Testament

Deuteronomium 20:10 Als jullie een stad willen veroveren, moeten jullie de bewoners van die stad eerst vrede aanbieden. 11 Als ze de stad in vrede aan jullie willen overgeven en de poorten voor jullie openzetten, moet de hele bevolking van die stad voortaan aan jullie belasting betalen en voor jullie werken. 12 Maar als ze geen vrede met jullie willen ... Read More »

De joden en moslims worden vervloekt door christenen

De christenen leveren weleens kritiek op de moslims waarbij ze claimen waarom worden de christenen vervloekt in de Koran? Ik vind dat nogal tegenstrijdig aan hun eigen geschriften waarin, paulus, die zoals hij aangeeft altijd met de heilige geest spreekt andersdenkenden vervloekt en Johannes die zegt dat degene die niet in de vader of de zoon gelooft, de ANTICRIEST is? ... Read More »

De holocaust en de kerkvaders

Velen die ik ken, respecteren de Joden en hebben de gedachtegang dat hun huidige manier van leven eerbiedwaardig is, een dodelijke opinie is het.” – John Chrysostom (344-407), Against the Jews, Homily 1, Chapter 3. ” Zeg niet zoals bepaalde liederen dat het verbond zowel van de Joden is als van ons. Nee, het is van ons, zij verloren het ... Read More »

Haat God bepaalde mensen?

Sommige christenen claimen vaak dat God iedereen lief heeft. Dit komt echter niet overeen met het OT waar God een hekel heeft aan de goddelozen. Hosea 9: 15 9In Gilgal bleek al dat ze zondigden. Daar heb Ik hen ook voor het eerst gehaat. Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Ik zal hen niet langer liefhebben, ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 3

In deel 1 hebben we aangegeven dat God de wetten in de Thora als eeuwig en volmaakt beschouwd. In deel 2 hebben we uitgelegd dat er onenigheid bestaat onder de christenen over het al dan niet opvolgen van de wet. Tenslotte willen we erop wijzen dat ook al zouden de christenen van mening zijn dat de wet geabrogeerd is dan ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 2

De christenen claimen dat de verzen uit het Oude Testament zijn geabrogeerd, dit zou betekenen dat die wetten toen van toepassing waren maar vandaag niet. Alhoewel dit een discussiepunt is onder de christenen, want er zijn nog steeds christenen die claimen dat de wet in de Thora gevolgd dient te worden, laten we discussie voor het al dan niet opvolgen ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 1

Er is laatst een experiment gedaan door de Bijbel een Korankaft te geven, waarop enkele passage’s werden geciteerd, enkele christenen leverden kritiek op het experiment en claimden echter dat dit de wetten waren die aan Mozes werd toegekend en niet aan Jezus. De claim van de christenen is op basis van de volgende drie punten ongegrond; 1. In de psalmen ... Read More »

Heeft Jezus een smeekbede gedaan voor zijn vijanden?

Lucas 23:34; “Jezus zei; “vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”. Het bovenstaande gedeelte, de smeekbede, behoort oorspronkelijk niet tot het Bijbel geschrift van Lucas. In de vroegste manuscript p.75 ontbreekt het gedeelte dat Jezus een smeekbede doet voor zijn vijanden. (1) Tevens ontbreekt deze in de codex Vaticanus en Codex Bazae.(2) Fenton John Hurt (d.1892) zegt ... Read More »