Home / Actualiteit en het christendom

Actualiteit en het christendom

Dawah les 6; drie-eenheid en de afgoderij van de christenen.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen jezus en God zoals het feit dat Jezus zich onderwerpt tot God maar God niet aan hem. Dat jezus gezien kan worden, maar God niet (door mensen). Dit staat duidelijk in johannes 1:18 en exodus 33:20. Coffman commentaries (john 1:18) zegt het volgende; but it begins by pointing out the inherent human limitation of being ... Read More »

Straf van afvalligheid binnen het christendom gepraktiseerd tot 1826 in westerse landen

The history of inquisitions shows that Christians, represented by the papacy, have applied the capital punishment for apostasy and heresy for centuries. In the Inquisition, Edward Peters states as following. When faced with a convicted heretic who refused to recant, or who relapsed into heresy, the inquisitors were to turn him over to the temporal authorities – the “secular arm” ... Read More »

Dawah les 4; klopt de Bijbel in historisch perspectief?

1: matteus 23:35 staat er een verwijzing naar de zoon van Berechja. Echter dient de verwijzing niet naar Berechias te zijn maar Jehoiada. Zoals Calvin’ Commentary on the bible aangeeft is het de mening van Jerome dat de naam verkeerd geschreven is (biblehub.com).  2: matteus 27;9 staat het volgende; Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: ... Read More »

Dawah les 3; de christen claimt; de profetieën tonen aan dat de Bijbel correct is?

1: Jesaja 53 zou slaan op Jezus volgens de christenen. Het woord ‘lamo’ dat voorkomt in Jesaja 53;8 zou dus volgens christenen wijzen op een individu. Het woord komt 50 keer voor in het oude testament. In 48 keer komt het voor in meervoud en slechts 2 keer in samengestelde enkelvoud en dan is het compound singularity (samengestelde enkelvoud). Dus ... Read More »

Dawah les 1; Kerkvaders en corrupties aan de tekst.

1: kerkvader Jerome (overleden 420) geeft aan in zijn commentaar op galatians 3;10, dat de joden de masoretische (deuteronomium 27:26) tekst hebben veranderd. (Meyers NT commentary) 2: Augustinus van Hippo (354-430) zegt dat de jaargetijden van de zonnevloed tot aan abraham in de masoretische tekst niet kloppen en er geen gegronde argumenten wordt geleverd voor de jaargetijden die tegenstrijdig zijn ... Read More »

Dawah les 2: Profetieën refereren naar welke Oude Testament? En welke is authentiek? En waarom?

Written by Hidai Ibn Salih Romans 11:26 correspondeert niet met de Septuagint, masoretische tekst of dode zeerollen. In romans 11:26 citeert Paul uit jesaja 59:20. (1) Romeinen 10:15 correspondeert niet met de Septuagint, niet met de masoretische tekst en niet met de dode zeerollen. De referentie naar Jesaja 52:7 komt NIET overeen met de lezing in de ‘LXX’ noch de ... Read More »

Moet je als Christen zijnde de wet volgen?

Petrus zegt het volgende; Handelingen 15:10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. In navolging hiervan legt Marcus zijn bevindingen die door Petrus aan hem zijn overgeleverd als volgt uit; marcus 7:15; niets dat van buitenaf in de mens komt ... Read More »

Was jezus (vrede zij met hem) een christen?

Christenen claimen dat Jezus (vrede zij met hem) een christen was. Als wij moslims zeggen dat hij een vrome moslim was, dan vraagt de christen zich af bestaat hier vanuit de Bijbel enig bewijs voor? Het is niet vanzelfsprekend dat de eerste volgelingen van jezus as christen werden genoemd. Allereerst de naam christ wordt in het OT zelfs toegekend aan ... Read More »

Het bespotten van profeten in het Oude Testament.

We krijgen weleens kritiek te verduren door christenen die voornamelijk seculier zijn. Hoe kan een religie de doodstraf handhaven, zeggen ze de dan, voor het beledigen van een profeet? Allereerst alhoewel een groot aantal geleerden van mening zijn dat het bespotten van de profeet (sav) de doodstraf verdiend, is er bijvoorbeeld de mening van de vroege geleerde Aboe Hanifah (moge ... Read More »

Het lot van de Joden in Europa

In 1394 schrijft een Franse Jood, die is geboren in Frankfurt en ge-emigreert naar het Ottomaanse rijk in een brief het volgende; “Het Ottomaanse rijk kent geen gebreken. Het is beter voor jullie om hierheen te komen. Ieder kan zijn religie uitoefenen. In de christelijke wereld worden jullie kinderen mishandeld, en kunnen jullie kinderen geeneens fatsoenlijke kleren kopen. Kinderen van ... Read More »