Home / Author Archives: Cengizhan

Author Archives: Cengizhan

Response op de verloren profetie in 1 korinthiers 2:9

Response op de verloren profetie in 1 korinthiers 2:9 Volgens Origenes (3e eeuw), Ambrosiaster (4e eeuw), en anderen stond de verwijzing in 1 korinthiers 2:9 in een ‘apocryphal book’. Het boek waarin het gestaan zou hebben is ‘revelation of Elias’ die geen deel uitmaakt van de Tanakh. In de ‘Meyers Critical Commentary’ staat dat Zacharias of Chrysopolis de profetie gelezen ... Read More »

De verkeerde naam in Matteus 23:35

In Mattheus 23:35 wordt de naam ‘de zoon van Berechja’ genoemd, echter dient de verwijzing niet naar Bacharias te zijn, maar naar ‘de zoon van Jehoiada’. In de Pulpit Commentary wordt hierover het volgende gezegd nadat hij enkele mogelijke redenen voor de verkeerde verwijzing vernoemd; “het zou een vroege toevoeging kunnen zijn van een kopiist. De verwijzing naar Bacharias is ... Read More »

Heeft Jezus een smeekbede gedaan voor zijn vijanden?

Lucas 23:34; “Jezus zei; “vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”. Het bovenstaande gedeelte, de smeekbede, behoort oorspronkelijk niet tot het Bijbel geschrift van Lucas. In de vroegste manuscript p.75 ontbreekt het gedeelte dat Jezus een smeekbede doet voor zijn vijanden. (1) Tevens ontbreekt deze in de codex Vaticanus en Codex Bazae.(2) Fenton John Hurt (d.1892) zegt ... Read More »

Komt de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor in de bijbel en de Tanakh? (deel 2)

De christenen claimen dat de Koran vers 7:157 van toepassing is op het huidige Nieuwe en Oude Testament. Volgens een vooraanstaande christen zou er namelijk manuscripten beschikbaar zijn van voor – tijdens – en na de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), volgens hem komt er geen enkele verwijzing voor naar de profeet (sav). Ten eerste ... Read More »

Komt de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor in de bijbel en de Tanakh? (deel 1)

Allereerst willen we erop wijzen dat de christenen claimen dat de Goddelijke Jezus is voorspelt in het Oude Testament. Hierbij verwijzen de Bijbelauteurs (lucas, matteus, marcus en Johannes) talloze keren naar het Oude Testament. De verwijzingen corresponderen echter in de meeste gevallen niet met het context van het Oude Testament. Een goed voorbeeld hiervan is Johannes 13:18 hierin staat het ... Read More »

Identiteit van Jezus, deel 2

In deel 1 hebben we kunnen zien dat niemand vanaf de eerste getuigen naar de moeder van Jezus vzmh, naar de metgezellen van Jezus vzmh tot de mensen die in de tijd van Jezus vzmh leefden, geloofden dat hij God was! In deel 2 gaan we een kijkje wat Jezus zelf dacht dat hij was. Laten wij niet voor hem ... Read More »

Dawah boeken

Literatuur Bart d. Ehrman, De evolutie van de Bijbel.Frederic Lenoir, Hoe Jezus God werd.Barton L. Mack, Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk. Onlineboeken; Bassam Zawadi, refuting Missionairy claims on Qoran. https://thedebateinitiative.files.wordpress.com/2012/07/refuting-missionary-attacks-against-the-preservation-of-the-quran-mdi-pamphlet.pdf Ahmed Deedat, What the bible says about Muhammed (Peace be upon him) https://books.google.nl/books?id=CjVJdxRtaXAC&pg=PA1&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false Rahmetullah Karanvi, Izhar ul haqq.http://pages.cs.wisc.edu/~ilikhan/din/izhar-ul-haq/Izhar_ul_Haq_[eng].pdfShabir Ally; Is jezus God? The bible says no. http://www.missionislam.com/knowledge/books/isjesusgodno.pdfMufti Taqi Usmani, ... Read More »

De fout in Mattheüs 11:13

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »