Home / Author Archives: berkan kucuk

Author Archives: berkan kucuk

Dawah les 6; drie-eenheid en de afgoderij van de christenen.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen jezus en God zoals het feit dat Jezus zich onderwerpt tot God maar God niet aan hem. Dat jezus gezien kan worden, maar God niet (door mensen). Dit staat duidelijk in johannes 1:18 en exodus 33:20. Coffman commentaries (john 1:18) zegt het volgende; but it begins by pointing out the inherent human limitation of being ... Read More »

Aanvullende textual criticism informatie aan onze artikelen over Paulus en diens brieven deel 2

1: 1 thessalonicenzen 2:15; who killed the Lord Jesus and the prophets and also drove us out. They displease God and are hostile to everyone. Ze zouden dus vijandig tegen iedereen zijn.  2: 2 corinthians 12:1: visions and relevations (optasiai kai apokalypseis). 1 van de verzen dat paulus divine revelation krijgt en zijn info dus niet basseert op apostelen of ... Read More »

Enkele voorbeelden van Tahreef in de Tanakh.

1:Judges 17:7: One day a young Levite, who had been living in Bethlehem in Judah, arrived in that area. Cambridge bible for schools commentary; There may be some error in the text. The LXX. cod. B omits the first Judah; the Peshitto omits of the family of Judah, merely, no doubt, because the description seemed unintelligible Budde, however, suggests that ... Read More »

Aanvullende ‘textual criticism’ informatie aan onze artikelen over Paulus en diens brieven deel 3

1: Philippians 1:22; “maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.”de geïnspireerde paul die altijd die spreekt met wijsheid weet geen besluit te nemen. En gaat ervan uit dat hij enkel goede daden zal doen als hij blijft leven, hoe kan je daar zeker van zijn als je gelooft dat het ot is geïnspireerd? Salomon was niet te evenaren ... Read More »

Epigrafisch bewijs van het bestaan van hadiethoverleveraars, metgezellen van de profeet en diens leerlingen en kinderen.

Allereerst wordt de naam van de edele profeet sav meerdere malen in de Koran genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn; Soerah Fatih vers 29 staat; “Mohammed is de boodschapper van Allah”. In soerah azhaab vers 40 staat; “muhammed is not the father of any of your men, but is the messenger of Allah”. Soera Muhammed vers 2 staat; en die geloven ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 2 timotheus

Written by Houd Elhadoute Naast 1 timotheus en Titus is deze brief ook een pastorale brief.De brief bestaat slechts uit vier hoofdstukken.Deze brief bevat niet zo veel doctrines.Deze drie pastorale brieven worden over het algemeen niet gezien als geschreven door Paulus.Zo is ook deze brief niet opgenomen in de tweede eeuwse canon van Marcion.Het vroegste manuscript voor deze brief is ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit Titus

Written by: Houd Elhadoute We lezen het volgende in Titus 1: 3: “ hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt, en deze verkondiging is mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd.”Sommige geleerden hebben hier uit gemaakt dat het gaat om een profetie.Maar deze profetie kunnen we nergens terug vinden in het oude testament. ... Read More »

Geeft de hadieth in Bukhari aan dat er in de ene vleugel van de vlieg genezing zit en in de andere niet?

Sahih bukhari 3320: Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said “If a house fly falls in the drink of anyone of you, he should dip it (in the drink) and take it out, for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease. Bacteriën zijn ontdekt door de franse bioloog Louis Pasteur. In de ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Jakobus

written by Houd Elhadoute Deze brief bestaat uit 5 hoofdstukken. De vroegste manuscripten voor dit geschrift zijn P20 en P23. Dit zijn slechts kleine fragmenten met weinig verzen. Deze manuscripten komen uit de derde/vierde eeuw. De volledige brief komen we pas tegen in codices Sinaiticus en Vaticanus. Pas in de late tweede eeuw en begin derde eeuw waren er mensen ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Hebrews

Written by Houd Elhadoute Naast het evangelie van Johannes is deze brief theologisch gezien zeer belangrijk.Het gaat in op wat het oude testament betekent voor christenen. Zonder deze brief zou het dus erg moeilijk zijn om het oude testament te begrijpen vanuit christelijk perspectief.Deze brief wordt vaak toegeschreven aan Paulus, maar de brief zelf claimt niet door Paulus geschreven te ... Read More »