Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Overlevering van ibn umar, gaat deze over preservatie van de Koran?

Overlevering van ibn umar, gaat deze over preservatie van de Koran?

  1. imam soejoeti heeft in zijn werk al itqaan de overlevering opgenomen niet in de categorie preservatie van de Koran, want daar gaat het niet over, maar abrogatie van de Koran. Deze hadieth is een uitleg van soera al baqara 106, waarbij Allah bepaalde verzen doet vergeten en waardoor het geen onderdeel meer vormt van de Koran.

In het engels kan iedereen het werk van soeyoeti lezen. Daar zie je dat die Hadith dus ook voor komt op pagina 12 onder het onderwerp “Nasikh and Mansukh”. https://data.nur.nu/Kutub/English/Suyuti_Itqan-fi-ulum-alquran-eng.pdf

Ten tweede deze hadieth wordt overgeleverd door soeyoeti uit het werk van eb ubayd. Ook ebu ubayd heeft het opgenomen. In de studie van Ibn Ebu Ubayd, waarin Suyuti dit citaat aannam, is het de eerste overlevering in het hoofdstuk en is getiteld: “Alle dingen die na de openbaring uit de Koran zijn geabrogeerd en (over) die dingen die niet waren opgenomen in de Mushaf” (Feda’il ul-Qur’an, Dar Ibn Kathir, Dimeshk, 1995 vol.1. pagina.320.

  1. De overlevering zelf is niet opgenomen in buhari en wordt overgeleverd door de vader van buhari genaamd; ismail bin brahim. Het is niet opgenomen door buhari omdat het niet voldoet aan zijn normen. Hij heeft het niet rechtstreeks van Isma’il Ibn Ibrahim (in dat geval is hier indd sprake van een “majhoel” tussenpersoon). Er wordt 41 docenten van ebu ubayd genoemd in de tabaqat werken nergens staat de vader van buhari ertussen. Dit voldoet dan ook niet aan de normen van Buhari waarbij een overlevering direct van zijn vader niet is opgenomen door hem in zijn sahieh. Ook ebu ubayd zelf heeft in zijn werk zichzelf niet als overleveraar in de sanad neergezet. Dit houdt in dat er 1 overleveraar majhoul is en de sanad is niet doorlopend. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر منه. De sanad eindigt ook in zijn werk bij de vader van Buhari. Degene daarna is onbekend en ebu ubayd beschouwt zichzelf niet eens als de overleveraar van deze hadieth.
  2. Ibn hadjar zegt het volgende over deze overlevering; Ibn ad-Durays has narrated a report of Ibn ‘Umar that he used to dislike the person who said, ‘I have recited the whole of the Qur’an.’ He (Ibn ‘Umar) used to say, ‘But (the reality is) a part of the Qur’an has been abrogated.” Het stukje is een overlevering van ad durays dat dus de mening van ibn umar verduidelijkt en de verduidelijking komt ook van ibn umar.
  1. in buhari staat heel duidelijk dat de huidige Koran is gewaarborgd en dat alles tussen de 2 kaften enkel de Koran is. Hetgeen wat abrogeert is, is gedaan voor het overlijden van de profeet. En dit maakte geen onderdeel meer uit van de koran. Overgeleverd door „Abdul-„Azeez bin Rufai‟: “Shaddad bin Ma‟qil en ik gingen Ibn „Abbas binnen Shaddad bin Ma’qil vroeg hem, „Heeft de Profeet iets achtergelaten (behalve de koran)?‟ Hij antwoordde, „hij heeft niets achtergelaten behalve wat tussen de twee kaften (van de koran) is).‟ Toen hebben we bezocht Mohammed bin al-Hanafiyyah en stelde hem (dezelfde vraag). Hij antwoordde: “De Profeet ging niet weg behalve wat tussen de kaften (van de Koran) is.” (al-Bukhari, as-Sahih, Hadith 5019)
  2. Het woord kesir كَثِي betekent niet veel. Zoals in sahieh maar een deel. Zoals het woord in sahieh muslim ook wordt gebruikt. Mahmoud alousi in zijn roehoel maani legt uit dat het om abrogatie gaat en dat de geleerden van ahloe soennah dit altijd onder de categorie; abrogatie van de verzen hebben genoteerd. Eveneens benadrukt Qadi El Baqallini dit.