Home / Authenticiteit van de Bijbel / Wie zijn de auteurs van de boeken in de Tanakh?

Wie zijn de auteurs van de boeken in de Tanakh?

in het jaar 397 bepaalde the council of carthage waarin ook de grote kerkvader Augustinus deelnam dat het eerste en het tweede boek of Maccabees ook onderdeel zou zijn van de canoniek. Daarnaast werd ook ‘the songs of salomon’, the book of Baruch, Ecclesisaticus en the book of Tobit (als onderdeel van het boek of jeremiah) toegevoegd. (Rahmetullah Karanvi, Izhar ul haqq 1-13 part 1 the books of bible). Volgens kerkvader Eusebius zijn er vele vervalsingen aangebracht aan het tweede boek van maccabees.

-The book of joshua volgens de protestante geleerde calvijn is dit boek geschreven door Eleazer, volgens een groot aantal katholieken door Joshua.

In the book of joshua staat het volgende ; 29 After these things, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of a hundred and ten. 30 And they buried him in the land of his inheritance, at Timnath Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash (joshua 24;29). Ook staat dit er eveneens over eleazer; 33 And Eleazar son of Aaron died and was buried at Gibeah. Onmogelijk kan 1 van deze 2 (Eleazer of Joshua) de auteur zijn.

-The book of judges er zijn 6 mogelijke opinies over de auteur daarvan. Volgens de joden werd het geschreven door Samuel. Dat het boek is geschreven door Samuel wordt ontkent door de meeste Bijbel commentators. (Britannica.com) Volgens sommigen was het geschreven door Phineas en anderen kenden het toe aan Hezekiah.

-The book of Ruth zijn er ook verschillende opinies over sommigen kenden het toe aan Samuel, anderen kenden het toe aan Ezra. Er zijn ook meningen dat Nathan hem heeft geschreven. (Idem,1-25)

-The book of Nehemiah, volgens de gangbare opinie was het geschreven door Nehemiah (talmoed). Volgens Athanasius, Ephiphanius en Chrysostomos was het geschreven door Ezra.

-The book of job. Er zijn 24 tegenstrijdige opinies over wie de auteur zou zijn. Volgens rabbijn Maimonides en anderen is de naam job een fictieve naam. Evenzo noemde kerkvader Theodoret het ook fictief en het verhaal ook. Verder heeft luther het boek bekritiseert. Daarnaast sterft job in hoofdstuk 42 vers 17. “17 So Job died, being old and full of days”. (Idem, 1-25).

The very same page of Talmud suggests that Job is not a real person and that the whole book is just an allegory; also, that Job was the contemporary of Jacob or Abraham. The Talmud (redacted at about 500 CE) has several versions. The Talmud (Bava Barta 14b) says it was written by Moses. (Haaretz.com who really wrote Job)

-De psalmen. Volgens Origenes, augustinus en chrysostomos is de profeet David enkel de auteur van deze psalmen. Dit is vrijwel onmogelijk vanwege het feit psalm 72:20 het volgende zegt; “The prayers of David the son of Jesse are ended”. Volgens eusebius en anderen kent het zoals horne overlevert in diens commentaar meerdere auteurs waaronder ook Salomon.

-The book of proberbs (spreuken) hoofdstuk 30 en 31 zijn volgens een groot aantal geleerden geschreven door andere auteurs (agur en lemuel). Sommige commentators zijn van mening dat salomon enkele hoofdstukken heeft geschreven. Waarschijnlijk is het gecompileerd door verschillende auteurs waaronder Hezekiah en Jesaja.

-The book of daniel volgens de katholieke kerk is hoofdstuk 13 en 14 geschreven door Daniel en maakt het deel uit van het boek Daniel. De protestanten verwerpen dit. En hun versie van Daniel bestaat slechts uit 12 hoofdstukken. (Idem, 1-29).

-The book of Esther volgens een deel van de kerkvaders waaronder Melito van Sardes (tweede eeuw) is dit boek niet authentiek. Volgens kerkvader augustinus is het geschreven door Esther. Volgens Philo of Alexandria was het geschreven door de zoon van Joshua, genaamd Jehoiachin.

-Verschillende boeken waaronder 1 en 2 maccabees zijn opgenomen in verschillende codexen, bijvoorbeeld de codex Sinaiticus en maken onderdeel uit van de Bijbel terwijl het ontbreekt in anderen. Dit geldt ook voor de Song of Salomon die onderdeel uitmaakte van de Codex Alexanderinus. De Griekse orthodoxe kerk beschouwt de derde boek van Ezra als authentiek en neemt deze op in de bijbel terwijl het ontbreekt in protestantse bijbels. The book of enoch werd authentiek beschouwd door kerkvader Tertullianus in de derde eeuw. En is ook opgenomen in de Ethiopische Bijbel maar het ontbreekt in de overige Bijbels.