Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Weerlegging op het artikel van Deo Volente NL met betrekking tot “müellefe- kulûb”

Weerlegging op het artikel van Deo Volente NL met betrekking tot “müellefe- kulûb”

Muellif komt van het stamwoord ‘elf’ en betekent; het dichter bij elkaar brengen, het samenbrengen, en het klaarstomen of winnen van de harten”.

De profeet sav heeft verschillende leiders of vooraanstaande of bepaalde individuen voorzien van giften of gunsten. Om hun hart te winnen voor de islam, of om hun vijandschap te peilen of om hun vijandschap te verminderen. De zakaat mag dan ook gebruikt worden voor deze redenen indien daar noodzaak voor bestaat. Volgens kalief Umar en enkele oelema was het niet meer nodig om hier gebruik van te maken. Gezien het feit dat de moslims sterker waren geworden.

Dit betekent niet dat Zakaat geld zonder enige verwachting of tegenprestatie of zonder reden niet gebruikt mag worden om de armen en behoeftigen onder de niet moslims bij te staan. Het is de mening van mujtaheed i mutlaq en de grote hanafi geleerde Zufer bin Huzeyl (100-150) dat dit zonder uitzondering kan en mag. Ook bestaat er consensus dat aalmoezen gegeven kan worden aan de armen onder de niet-moslims. (2)

De evangelisten hebben een hele artikel hieraan gewijd. Zonder hierbij te citeren dat het een gangbare praktijk was van overige heersers die ook giften etc stuurden oftewel om verzachtende omstandigheden af te dwingen, hetzij om harten te winnen of hetzij om lief over te komen bij moslim tegenstanders. Een gebrek aan geo-politiek inzicht en een utopische benadering van de geschiedenis heeft ertoe geleid dat de evangelisten wel vaker dergelijke verwijten doen aan de islam, die gezien de context, geo-politiek en staatsstructuur van de islam juist getuigt van een juiste strategie, inzicht en beleid. Gezien het feit dat deze eigenschappen ontbreken bij de evangelisten is het niet verwonderlijk dat ze dergelijke uitspraken doen. Laten we kijken wat de profeten in de Bijbel deden.

In 1 samuel 18:27 lezen we dat David, ipv 100 voorhuiden die Saul vroeg 200 aan hem gaf.

Gills expostion on the bible; Josephus says (z) he cut off their heads, and brought them to him, and he makes the number to be six hundred; neither are according to the text,

We lezen dus dat Koning David ipv de vereiste 100 voorhuiden het dubbele levert aan Saul, om in het geding bij hem te komen, zodat hij niet afwijkt om zijn dochter aan hem te huwen. Het geven van giften of extra giften om in het geding te komen bij een leider om zijn dochter te kunnen huwen is dus toegestaan maar het geven van giften om vrede en begrip te handhaven is dus niet toegestaan volgens de christenen?

Daarnaast zien we dat koningin van Seba onder de indruk was van de welvaart van Salomon doordat hij dit op een prachtige manier representeerde waardoor ze onder de indruk raakte (1 koningen 10:5) daarnaast kreeg zij alles waarnaar ze vroeg van hem en een hoop geschenken. (1 koningen 10). In 1 koning 10:13 staat; “en daarbij nog alles wat ze verder maar vroeg”.

In bridgeway commentary staat het volgende; “Nations that sought his favour also brought him expensive gifts (23-25)”.

In constable’s expository notes; “Her gifts, which included four and one-half tons of gold, appear to have been part of a covenant treaty she negotiated with Solomon for her country (cf. 1 Kings 10:13)”.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van rivaliserende heersers zoals de Keizer van het christelijke Romeinse rijk die giften stuurden naar de moslims.

  • de keizer van de Romeinse rijk ontving een moslim delegatie die de edele profeet sav stuurde, waarbij hij hen drie dagen ontving. De moslim delegatie vertrok met vele giften die zij kregen van de Romeinse keizer
  • De Egyptische heerser mukavkis stuurde een hoop giften naar de edele profeet sav toe. Waaronder 4 slavinnen en andere zeldzame giften die enkel in Egypte te vinden was. (3)
  • De heerser van Eyle heeft de edele profeet sav giften gegeven.
  • De heerser van Ethiopie eveneens (4)

(1) https://islamansiklopedisi.org.tr/muellefe-i-kulub

(2) https://sorularlaislamiyet.com/gayri-muslimlere-fitre-ve-zekat-verilir-mi

(3) https://siyerarastirmalaridergisi.com/?h95/hz.-peygamberin-ﷺ-cariyesi-mariye

(4) https://islamansiklopedisi.org.tr/duldul