Home / Authenticiteit van de Bijbel / Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Jakobus

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Jakobus

written by Houd Elhadoute

Deze brief bestaat uit 5 hoofdstukken.

De vroegste manuscripten voor dit geschrift zijn P20 en P23.

Dit zijn slechts kleine fragmenten met weinig verzen.

Deze manuscripten komen uit de derde/vierde eeuw.

De volledige brief komen we pas tegen in codices Sinaiticus en Vaticanus.

Pas in de late tweede eeuw en begin derde eeuw waren er mensen die vermelding maken van deze brief als zijnde geschreven door Jakobus.

Er staan veel passages in deze brief waar zowel Moslims als Christenen het erover eens zijn.

In Jakobus 2: 8 staat dat men zijn naasten lief moet hebben zoals men zichzelf liefheeft.

Jakobus 2: 11 zegt dat men geen overspel en moord moet plegen, waartoe ook de islam roept.

Jakobus 2: 23 zegt:

“Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardige daad toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd.”

Het eerste punt is vergelijkbaar met sura 2: 129-130.

En Ibrahiem wordt ook gezien als vriend van Allah in de islam. In de muwatta van imam malik book 40 wordt dit aangegeven.

In Jakobus 4:5 staat het volgende:

“Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?”

Dit kunnen we niet meer terugvinden in de Schriften.

Barnes notes zegt in zijn commentaar op james 4:5 (Biblehub); Do ye think that the Scripture saith in vain – Few passages of the New Testament have given expositors more perplexity than this. The difficulty has arisen from the fact that no such passage as that which seems here to be quoted is found in the Old Testament; and to meet this difficulty, expositors have resorted to various conjectures and solutions. Some have supposed that the passage is spurious, and that it was at first a gloss in the margin, placed there by some transcriber, and was then introduced into the text; some that the apostle quotes from an apocryphal boo

Sommige geleerden hebben hierover gezegd dat het staat in een tekst die wellicht verloren is gegaan.

Wat wel opmerkelijk is, is dat Jezus slechts twee keer wordt genoemd in de brief en dat er geen melding wordt gemaakt van de kruisiging.

Over het algemeen wordt er aangenomen dat Jakobus de broer van Jezus is.

Dit is ook de mening van Kerkvader Tertullianus (against marcion, 4.19, 11-13) dat James de letterlijke broer is van Jezus. Voortgekomen uit Maria en Joseph.

Dit is in contradictie met Markus 3: 21, Markus 3: 31 en Johannes 7: 5 waarin staat dat er niemand onder de apostelen een broer van Jezus was.

Men is het er allemaal echter over eens dat Jakobus een van de twaalf apostelen was.

Dus of hij is zijn broer niet, of dit is simpelweg een contradictie of fout van de schrijvers van de evangeliën.

Jakobus 2; 16-26 staat bekend als zijnde een refutatie op Paulus.

In Jakobus 2: 19 staat bijvoorbeeld dat zelfs de demonen geloven in het bestaan van één god.

Veel Christenen kennen de context van dit vers niet.

Hij doelt hiermee op Paulus die zegt dat geloof voldoende is om gered te worden.

Jakobus weerlegt hem en zegt dat zelfs de demonen geloven in één God, zijn zij nu ook gered?

Dit wordt bevestigd door Jakobus 2: 20 waarin Jakobus duidelijk zegt:

“Wil je dat ik je bewijs?”

Dit laat duidelijk zien dat hij mensen als Paulus of Paulus zelf weerlegt.