Home / Authenticiteit van de Bijbel / Bleef Jezus drie dagen en drie nachten in de binnenste van de aarde zoals matteus 12:40 claimt?

Bleef Jezus drie dagen en drie nachten in de binnenste van de aarde zoals matteus 12:40 claimt?

Mark 16:9 Jezus was op zondagmorgen vroeg weer levend geworden. De eerste die Hem daarna zag, was Maria van Magdala, uit wie Hij zeven boze geesten had weggejaagd

Mark 16:2 Op zondagmorgen, bij het opgaan van de zon, gingen zij naar het graf.

Mark 16:1 1En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, (de moeder) van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven

Mark 15:42; 42En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was,

Mark 15;33-34; 33En toen het zesde uur aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. 34En op het negende uur riep Jezus met luider stem:

In gills expostion on the bible (biblehub) staat het volgende; And now when the even was come,…. “Of the preparation”, as the Syriac version reads; or “the night of the sixth day”:, as the Persic version renders it, “Friday” night”.

Peter of Alexandria (c.310) zegt in diens werk 6.278. Dat het vrijdag was.

Het werk apostolt constitutions, 7.469 (c.390) geeft aan dat het vrijdag is.

F. F. Bruce,24 who states in his commentary on the Acts ‘Peter’s hearers may have associated the phenomena in (Acts 2) vv. 19 f. with those which attended the preternatural darkness on Good Friday

In matteus 12:40 staat het volgende; For as Jonah was three days and three nights in the whale’s belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (Matthew 12:40)

Day 1 = Friday before Sunset
Night 1 = Friday sunset – Saturday sunrise
Day 2 = Saturday sunrise – Saturday sunset
Night 2 = Saturday sunset – Sunday sunrise
Day 3 = Sunday sunrise – resurrection (https://www.blueletterbible.org/faq/crux.cfm)

Als het op vrijdag heeft plaatsgevonden dan klopt de profetie dus niet.

Alle bewijzen zijn in het voordeel van vrijdag eveneens de astronomische bewijzen als de werken van de kerkvaders.

https://www.asa3.org/ASA/PSCF/1985/JASA3-85Humphreys.html — Dat is een Astronomische berekening van wanneer de Pesach (Pasen), en als bijgevolg ook de Chag HaMatzot (festival/feest van het ongezuurd brood) zou gevallen zijn tussen de jaren 26-36 n.Chr.

Astronomische data die pleiten voor een vrijdag in tegenstelling tot een donderdag (of woensdag) in de jaren 30 en 33 n.Chr. omdat de andere jaren resulteren in een inconsistentie met wat er staat in het Evangelie van Lukas.

Alsook het feit dat de jaren 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35 en 36 zowiezo zijn uitgesloten omdat het resulteert in een inconsistentie met dat Jezus(‘alayhi salam) zou opgestaan zijn op de ‘eerste dag’ (na de Sabbat)

Het jaar 27 is uitgesloten wegens het feit dat dit resulteert in een inconsistentie met het Evangelie van Lukas (historische inconsistentie) – enkel 30 en 33 blijven dus over. In deze beide jaren valt de feest op een vrijdag.

Maar Lukas 3:1 zegt het volgende: 1 En in het VIJFTIENDE JAAR DER REGERING VAN DEN KEIZER TIBERIUS, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene;

Er zijn twee jaren die die “vijftiende jaar van Tiberius” zouden vervullen. De één is het jaar 12 n.Chr. waar Tiberius de “co-regent” was met Augustus. Het ander is het jaar 14 n.Chr. waar Tiberius effectief de keizer werd na de dood van Augustus.

12 + 15 jaar = 27 n.Chr. wanneer Jezus(‘alayhi salam) (volgens Lukas) zijn ministerie begon. 27 + 3 jaar = 30 n.Chr.

14 + 15 jaar = eind 29 n.Chr. (zelfs potentieel begin 30 n.Chr.) wanneer Jezus(‘alayhi salam) (volgens Lukas) zijn ministerie begon. 29 + 3 jaar = 32 n.Chr. (potentieel ook 33 n.Chr.)

In beide gevallen is het ONMOGELIJK dat de kruisiging plaatsvond in 27 n.Chr. toen de 14e Nisan op een donderdag plaatsvond (en men potentieel die “3 dagen en 3 nachten” zou harmoniseren).