Home / Authenticiteit van de Bijbel / Welke tradities geven aan dat Jezus niet gekruisigd was en kunnen deze herleid worden naar de eerste eeuw?

Welke tradities geven aan dat Jezus niet gekruisigd was en kunnen deze herleid worden naar de eerste eeuw?

Er zijn verschillende tradities die te herleiden vallen naar de eerste eeuw. Ook de mening dat jezus niet gekruisigd was/dood is gegaan aan het kruis. 

1:Peter- Simon magus – menander – basilides/valentinus/marcion – vele overtuigingen die worden beschouwd als heresy door de proto ortodox church. 

2; Peter – glaucias – basilides zoals iranaues aangeeft in diens werk heresies geloofde basilides dat Jezus niet gekruisigd was. 

3: Paulus – Theudas – Valentinus vele overtuigingen die worden beschouwd als heresy. 

4; Matteus – glaucias – basiliddes -aangeeft in diens werk heresies geloofde basilides dat Jezus niet gekruisigd was. 

Ook in Paulus de brieven treffen we andere tradities die in omloop zijn en tegenstrijdig zijn aan de opvatting van Paulus. Galatians 1:6 zegt hij het volgende; I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel”. 

In 2 corinthians 11:13 staat het volgende; “13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.

14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.”. 

We lezen in Raymond Brown diens new jerome commentary op matthew 5;17 zegt het volgende over jewish christianity; “which as a separate movement was eventually defeated by paulinism and died out. Perhaps to be reborn in a different form as islam”. 

Het bewijs uit de geschriften van Clement dat gnostici zich beriepen op keten van overleveraars. Clement of alexandria, the stromata book 7 chapter 17 

Basilides, though he claims (as they boast) for his master, Glaucias, the interpreter of Peter.

Likewise they allege that Valentinus was a hearer of Theudas. And he was the pupil of Paul. For Marcion, who arose in the same age with them, lived as an old man with the younger [heretics]. And after him Simon heard for a little the preaching of Peter.

Iranaeus van lyon (180) in diens werk against heresies over de mening van Basilides die dus claimt het gehoord te hebben van een leerling van Peter genaamd Glaucias. Die ook als leerling wordt genoemd door Clement of Alexandria. 

He appeared, then, on earth as a man, to the nations of these powers, and wrought miracles. Wherefore he did not himself suffer death, but Simon, a certain man of Cyrene, being compelled, bore the cross in his stead; so that this latter being transfigured by him, that he might be thought to be Jesus, was crucified, through ignorance and error, while Jesus himself received the form of Simon, and, standing by, laughed at them (iranaues against heresies book 1 chapter 24, 4.)

Justinus de martelaar (140) geeft aan dat Simon Magus veel volgers had in Rome. “Justin says further that Simon came to Rome during the reign of the Emperor Claudius and by his magic arts won many followers so that these erected on the island”. (https://www.britannica.com/biography/Simon-Magus)

De passages in acts over Simon Magus zijn raar en inconsistent. In eerste instantie wordt er dit gezegd over Simon Magus; “and Simon, who had found faith and been baptized with the rest, kept close to Philip’s side; he was astonished by the great miracles and signs he saw happening”. Simon is dus gedoopt. En geloofde in Jezus. Later zou hij volgens de handelingen, bepaalde wonderen zien waardoor hij geld zou aanbieden aan Peter om dezelfde wonderen te kunnen doen. Dit is nogal raar als iemand volgens Justinus door magie al wonderen deed en als gevolg daarvan mensen bekeerde. En ook raar dat hij vraagt naar de Heilige Geest, terwijl Simon al is gedoopt door Philip dus de Heilige Geest al ontvangen zou moeten hebben. 

Er waren in de eerste en tweede eeuw meerdere tradities zoals de tradities van de gnosten, maar evenzo de traditie van de ebonieten. Zoals origenes overlevert waren de ebonieten onderling verdeeld, 1 groep bevestigde de maagdelijkheid van Maria, en verwierp paulus als een apostel. 

Dat een traditie de overhand heeft gekregen, betekent niet dat het berust op waarheid. Begin vierde eeuw hadden de arianen de overhand, die geloofden op basis van hun interpretatie van de septuagint version van spreuken 8:22-23 dat jezus geschapen was en niet verwekt. Dit zou volgens de christenen betekenen gezien het feit dat de meerderheid arianen waren (begin vierde eeuw), dat de leer van het arianisme berust op waarheid. https://youtu.be/cDr4w_qqeUc (500 bisschopen die declared arianism as thruth een overweldigende meerderheid in tegenstelling tot de bisschopen die trinitarians waren)

Pullpit commentary biblehub; the arians took the word in the sense of “created” commentaar op spreuken hoofdstuk 8:22-23. Als antwoord op de grote groep arianen die van mening waren dat Jezus geschapen was. Stelde de nicean creed; “begotten not made”.