Home / Authenticiteit van de Bijbel / De tekstuele variaties, toevoegingen en gehele verwijdering in de manuscripten van Lucas.

De tekstuele variaties, toevoegingen en gehele verwijdering in de manuscripten van Lucas.

In lucas 10:17 staat in sommige manuscripten 70 terwijl een groot aantal andere manuscripten 72 zeggen. (Philip W. Comfort, New-testament text en translation commentary blz 204.)

Lucas 9;16 bijna alle manuscripten zeggen; “jezus blessed the bread en fish”. Terwijl bazae en andere manuscript spreken over he blessed them. (Idem, 194)

De woordvolgorde in lucas 9:28, was dat Peter, John and James, of Peter James and John zoals enkele vroege manuscripten aangeven. (Idem, 195)

In lucas 1:37 zeggen sommige manuscripten; “no word from God can ever fall”. Terwijl anderen zeggen; “nothing will be imposobile with God”.

In lucas 1:46 spreken de meeste manuscripten over Maria, terwijl anderen waaronder 2 vroege latijnse manuscripten spreken over Elizabeth. (Idem, 168).

In lucas 14:5 spreken sommige manuscripten p45 en p75, over son of ox. Terwijl anderen spreken over donkey or ox. Andere manuscripten spreken weer over. Foal of a donkey or ox. Andere spreken weer over sheep or ox. (Idem, 214).

Lucas 12:9 ontbreekt algeheel in p45 en in enkele andere manuscripten. (Idem, 209).

In lucas 11:13 spreekt enkele manuscripten waaronder p45 over the good spirit. Andere zoals codex bazae over a good gift. En tenslotte een groot aantal manuscripten over the holy spirit. (Idem, 204).

In de vroege manuscript p75 ontbreekt in lucas 8:25; “and the obey him”. (Idem, 189)

In p75 en andere manuscripten ontbreekt lucas 23:17. Terwijl deze wel onderdeel van de tekst is in andere manuscripten.

Lucas 23:34 ontbreekt algeheel in p75 en een groot aantal andere manuscripten. (Idem, 239)

P75 en een groot aantal andere manuscripten nemen lucas 17:36 niet op in hun geschrift. (Idem, 238).

Lucas 22:43-44 ontbreekt in sommige vroege mss (p75) terwijl het wel voorkomt in andere. Volgens Metzger is het een mogelijke interpolatie aan het geschrift aangebracht in de vroege 2de eeuw. (Idem, 234).

Lucas 3:23-38 ontbreekt algeheel in the scribe of W. Daarnaast verander Bazae de volgorde in conform met matteus. Ten slotte hebben vele manuscripten harmonisatie verandering begaan om het in overeenstemming te brengen met de genealogie beschreven in matteus. (Idem, 168).

Lucas 24:40 ontbreekt in een aantal manuscripten waaronder codex bazae. (Idem, 247)

In lucas 24:36 hebben sommige manuscripten de toevoeging; I am here, do not be afraid, terwijl deze ontbreekt in anderen. In 2 manuscripten ontbreekt de gehele passage en is de passage verwijderd. (Idem, 247).

In lucas 23:49 in tatians diatessarron versie gaat het om de vrouwen van de discipels die met hem meegaan. (Idem, 243).

In lucas 22:17-20 stopt codex bazae en enkele latijnse manuscripten. Eveneens versterkt door de didache bij de passage; this my body. Het stukje; “do this in remembrancs of me (..) in my blood” ontbreekt.

In acht manuscripten komt de periscope of the adulteress appears after luke 21:37-38. Toegevoegd aan de hand van een orale traditie. (Idem, 230).

Lucas 21:18 ontbreekt in de versie van Marcion en syr manuscript. (Idem, 229).

Lucas 19:25 ontbreekt in 4 manuscripten. En maakt geen onderdeel uit van de tekst. Waarschijnlijk omdat het onbelangrijk was. (Idem, 224).

In de meeste gevallen spreekt lucas 18:25 over een kameel. Echter origenes, cyril of alexandria en theopylact preferen de lezing niet kameel maar ‘rope or ships cable’). (Idem, 223).

In manuscript D bijvoorbeeld luke displays at least 75 omissions that are 2 words or more. D heeft in sommige gevallen hiervan steun van een vroege koptische manuscript of oud latijnse manuscript. In bijna alle gevallen gaat het niet om een scribal error. In hoofdstuk 24 alleen heeft Codex D meer dan 13 verwijderingen van meer dan 2 woorden. (Idem, 244).