Home / Paulus en het christendom / Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit van Filippenzen

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit van Filippenzen

Written by Houd Elhadoute

Filippi is een stad die gesticht is door Filippos II.
De stad bevond zich in het antieke Macedonië en werd later veroverd door de Romeinen.
Het was een van de belangrijkste steden van het Romeinse Rijk.

De brief van Paulus aan de Filippenzen is een van de belangrijkste brieven in de hele Bijbel.
Deze brief bevat namelijk een vroege hymne.
De belangrijkste manuscripten voor deze brief zijn p46 en codices Sinaiticus en Vaticanus.
P46 komt uit de derde/vierde eeuw.
De codices Vaticanus en Sinaiticus komen uit de vierde eeuw na Christus.
Deze brief is geschreven tussen 60-62 na Christus.
Deze brief is dus wat later geschreven dan de andere brieven.

Deze brief bestaat uit vier hoofdstukken.
Bij het analyseren van deze brief zijn sommige geleerden gekomen tot de conclusie dat deze brief eigenlijk een combinatie van twee brieven is.
In Filippenzen 1-3:1 zien we een optimistische, kalme Paulus.
Hij spreekt lovend over de bewoners van Filipi.
Vanaf Filippenzen 3: 2 tot en met het einde van deze brief stelt Paulus zich strenger en pessimistischer op naar hen.
De overgang tussen deze twee stukken is duidelijk als we Filippenzen 3: 1-2 lezen:
“1Voor het overige, broeder en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven.
Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.
2Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze.”
In vers 1 zien we dat Paulus een samenvattende conclusie geeft, zoals hij ook doet aan het einde van veel van zijn brieven.
Hij spreekt de Filippenzen aan met een liefdevolle, zachte toon.
In vers 2 verandert de toon van Paulus.
Hij wordt harder en strenger.
Hierdoor denken geleerden dat dit een brief is die samengesteld is uit twee aparte brieven.
Waarschijnlijk refereert hij hier naar de Joden die besneden zijn, of de Christenen die de wet nog volgen.

Iets wat de claim dat Filippenzen een combinatie van verschillende brieven is kan ondersteunen, is het feit dat Paulus maar liefst drie keer gedag zegt in deze brief.
De eerste keer is Filippenzen 3: 1-2, wat we reeds eerder besproken hebben.
De tweede keer is hoofdstuk 4 vers 9 en de derde keer is aan het einde van deze brief.

In Filippenzen 2: 6-11 zien we een geloofsbelijdenis die Paulus doorgeeft.
Er vallen echter theologische verschillen op te merken in de verschillende vertalingen van dezelfde Griekse tekst.

We lezen in de new revised standard version:
“6Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited.”

Ditzelfde vers wordt in de Revised english bible als volgt vertaald:
“He was in the form of God, yet he laid no claim to equality with God.”

De eerste vertaling sluit gelijkheid met de vader niet uit, terwijl de tweede vertaling dit wel doet en dit zelfs ontkent.

Ten tweede zien we ook variaties in de manuscripten voor Filippenzen 2: 10.
In de vroegste manuscripten staat dat elke knie zou moeten buigen in de naam van Jezus.
De latere manuscripten zeggen dat elke knie zal buigen in de naam van Jezus.
In de vroegere manuscripten staat het er dus meer als suggestie, terwijl het in de latere manuscripten staat als een belofte van God.

In sommige manuscripten komt vers 1 philipians; 17 voor vers 16. In andere weer komt vers 17 na vers 16 (Philip W. Comfort, New-testament text en translation commentary 605).