Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / De naam van God is dat YHWH?

De naam van God is dat YHWH?

Bart Ehrman schrijft het volgende erover; Of course the name Yahweh is not found in the NT at all, since it is a Hebrew word and the NT is written in Greek. The NT does not give God a personal name. (1)


Volgens de evangelisten is, Al shaddai een titel maar zijn naam is yhwh.

Abraham kende de naam YHWH niet zoals exodus 6 aangeeft, als Abraham niet kende en niet gebruikte hoeven wij moslims dat ook niet.

In exodus 6:3 staat het volgende; “And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them”.

In zijn commentaar zegt Cassiodorus (gestorven 585) het volgende; We read in Exodus: “My name Adonai (YHWH) I did not show them.” From this we are to realize that the name is secret and is known to have been revealed not even to chosen ministers.

George le haydock schrijft in zijn commentary het volgende; “he pronunciation of the name of God might be known to Abraham, but it was not so fully explained, nor the power and excellence of it declared in such a stupendous manner, as it was to Moses”. (2)

Gills expostion on the bible zegt; “and the sense to be, that by his name Jehovah he was not only made known to them, but by his NAME Elshaddai”

Ellicots commentary zegt het volgende; “appeared . . . by the name of God Almighty.—This NAME, “El Shaddai,” is first found in the revelation made of Himself by God to Abraham”. (..) The primary idea of “Jehovah” is, on the contrary, that of absolute, eternal, unconditional, independent existence. Both names were probably of a great antiquity, and widely spread among Semitic races; but, at different times and in different places. (3)

In genesis 16:2 kent Sarah de naam YHWH.

En in genesis 24:3 en 24:7, waar izaak ook de naam yhwh kende, in tegenstelling tot wat Mozes zegt.
Zoals we kunnen lezen uit de commentaries, was zijn naam die dus blijkbaar volgens de evangelisten YHWH is, niet duidelijk geopenbaard aan de voorgangers van Moses of niet in dezelfde zin. Dus de God van Jacob, Isaac en Abraham kenden de naam YHWH niet zoals Mozes hem kende. En hadden er geen moeite mee om hem in andere namen te noemen. Sterker nog joden vandaag de dag noemen hem Hashem omdat ze zijn naam niet willen uitspreken.
Het oude testament kent sowieso geen problemen met het oproepen van God in andere namen. Zoals andere volkeren God andere namen gaven dan YHWH.

In malachi 1;11 staat het volgende; “mijn naam staat bij alle volkeren in de aanzien, zegt de heer van de hemelse machten”. In vers 14 staat er eveneens en alle volken zijn vervuld en ontzag voor mijn naam.
In pulpit commentary staat dat de septuagint het als volgt heeft; “The LXX. treats this circumstance as already occurring at this time, Τὸ ὄνομά μου δεδόξασται, “My Name hath been and is glorified.” Maar omdat het niet in zijn ideologie past verwerpt hij de lezing en interpreteert hij het anders. Al zou het wijzen op de toekomst welke joodse commentator zou problemen hebben door naar YHWH te verwijzen door hem Allah (God) te noemen en door aan te geven dat niemand aan hem in enig opzicht gelijk is (koran 112:5)?

In keil commentary staat het volgende; “It is must more difficult to decide the question whether Malachi 1:11 treats of what was already occurring at the time of the prophet himself, as Hitzig, Maurer, and Koehler suppose (after the lxx, Ephr., Theod. Mops., etc.)”. (4)

De perzen gebruikten destijds geen YHWH. Dus dit betekent dat er verschillende volkeren de naam van God aanriepen, en dat dit niet perse JHWH hoeft te zijn.

De christenen proberen dit te weerleggen door te zeggen dat het verwijst naar de toekomst, dat klopt niet, want de Septuagint is duidelijker erover. De septuagint reading geeft het weer als already occuring at his time en geen future event.

Laten we nu een kijkje nemen in het nieuwe testament, jezus gebruikte volgens de vroegste manuscripten van Marcus het woord; ‘Eloi Eloi’ toen hij aan het kruis hing. Dit betekent mijn God en heeft niet dezelfde betekenis als JHWH.

Volgens Josefus werd de naam uitgesproken door de Highpriest; ‪8. In een voetnoot van Gaalya Cornfeld het volgende: “The sacred name of God Possibly referring to the Hebrew Tetragrammaton YHWH (Shem Meforash) never pronounced outright by Jews apparntly since the 2nd century BC, except by the high priest on the Day of Atonement”. (5) Gezien het feit dat hogepriester er niet meer was waarom gebruikt jezus als de offer op het nieuwe verbond, niet YHWH maar Eloi? ‬

Ook in de dode zeerollen komt zijn naam voor maar niet in het Nieuwe Testament; “‬
‪“g‬aat men verder in de tijd terug, dan ziet men dat de schrijver(s) van de Dode Zee rol Habakuk in zijn commentaar ook de Godsnaam niet gebruikt, maar vervangen heeft door God. En de enige plek waar de Godsnaam wel voorkomt, in Habakuk 2:2, staat deze niet geschreven in het kwadraatschrift, waarin de hele rol is geschreven, maar geschreven met de letters van het oud-Hebreeuws schrift”. (6)

Desondanks had zowel Jezus als de auteurs van het nieuwe testament geen problemen om God niet bij zijn naam te noemen. Ondanks dat dit wel in de Dode zeerollen staat en ondanks dat dit wel door de hogepriester werd uitgesproken. Desalniettemin koos Jezus ervoor om hem aan te roepen als ‘Eloi Eloi’. En nergens in het NT maakt jezus vermelding dat zijn naam enkel YHWH is. Sterker nog zoals Bart d.Ehrman zei; The NT does not give God a personal name.

Abraham kende de naam ook niet zoals deze aan Mozes was geopenbaard zoals in exodus 6:3 blijkt dus waarom zouden wij moslims die de HEER van abraham aanbidden wel specifiek deze naam moeten gebruiken?

Alles op een rij;

Aangezien 1) die naam ook afwezig is in het NT. 2) die naam ook afwezig is in de ‘LXX’. 3) de Patriarchen de ‘naam’ (nog) niet kenden. 4) het draait om de betekenis van de naam, zulke betekenis is ook aanwezig in de Qur’an (denk aan Al-Qayyum, as-Samad, al-Awwal wal-Aakhir). 5) Het uiteindelijk draait achter de invulling (een Trinitariër en een Unitariër kunnen beiden de naam ‘YHWH’ gebruiken, dat maakt de entiteit niet ineens identiek hetzelfde).

(1) https://ehrmanblog.org/nope-jesus-is-not-yahweh/
(2) https://biblehub.com/commentaries/malachi/1-11.htm
(3)ibidem.
(4)ibidem.
(5) http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?936
(6)ibidem.