Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Weerlegging op Dennis Honing de criticaster.

Weerlegging op Dennis Honing de criticaster.

Dennis honing schrijft het volgende; “de metgezellen van Mohammad waren er terughoudend in om geslachtsgemeenschap te hebben met de vrouwelijke krijgsgevangen in het bijzijn van hun ongelovige mannen”. (1)

Ik weet niet waar Dennis Honing dit heeft gelezen, maar indien de ongelovige man van de vrouwelijke krijgsgevangene ook tussen de krijgsgevangenen zit dan is het niet islamitisch voltrokken huwelijk ook gangbaar, ondanks dat ze beiden krijsgevangenen zijn. Dit is altijd de gangbare regel geweest in de islam gezien het feit dat de staten zich basseerden op hanafi fiqh. Kan dennis honing mij laten zien waar het westen zich bevond toen de islam een dergelijke wijziging bracht in het voordeel van slaven? (2)

Door een gebrek aan Arabisch heeft Dhr. honing een foutieve vertaling gekozen waarbij het woord; “in presence of them” is opgenomen terwijl dit geen oorsprong heeft in de oorspronkelijke Arabische tekst. Dit is de juiste vertaling zoals ustaat Bassan aangeeft; “refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists”. (3)

Dat een westerling als Dhr. honing het nog in zijn hoofd haalt om uberhaupt de islam aan de kaak te stellen door middel van slavernij is uiteraard hilarisch.

In frankrijk mochten tot in 1790 de ‘zwarte’ mens geen voet aan de bodem krijgen in Franrkijk. We hebben het dan over 1130 jaar na de dood van de edele profeet sav, waarbij het dus niet toegestaan was voor de donkere mens om uberhaupt in een ‘verlichte’ land als Frankrijk te komen. (4)

We zien dat Dhr. honing nogal wat kritiek levert tegen de islam, echter hanteert hij niet dezelfde normen voor het jodendom of chirsrendom. Mag ik dennis honing vragen waar de Oude en het Nieuwe testament opdracht geeft om slaven vrij te geven?

Mag ik u vragen waar Jezus as in de Bijbel slaven heeft bevrijd of slaven heeft vrijgegeven? Of respecteerde hij de status quo die destijds gangbaar was?

Laten we een metgezel van jezus as als voorbeeld nemen heeft 1 van hen een slaaf uberhaupt vrijgegeven?

In het Nieuwe Testament lezen we dat een weggerende slaaf zich weer moet melden bij zijn meester. En dat de slaaf diens meester moet gehoorzamen. Nergens wordt er gepleit voor het vrijgeven van slaven. (5)

Wij weten dat de edele profeet sav minimaal 60 slaven heeft vrijgegeven. Dat enkele metgezellen van hem meer dan 1000 slaven hebben vrijgegeven. Dat onder het bestuur van de edele profeet sav meer dan 40 duizend slaven zijn vrijgegeven. De edele profeet sav heeft drie slavinnen vrijgegeven en is in huwelijk getreden met hen. (6)

Wij weten dat het vrijkopen van een slaaf in de islam beter is dan het geven van een aalmoes (ijtihaad abu hanifa). (7) Wij weten dat het sluiten van een acte indien de slaaf daarom vraagt voor het vrijkopen van zichzelf bij de meester indien de slaaf daarom vraagt dat het verplicht is om gehoor hieraan te geven door de meester. (8)Wij weten dat de zakaat gebruikt mag worden om slaven vrij te kopen.(9) Wij weten dat een slaaf in de islam vrijstaat in het kopen van goederen en dat hij hierover geen zakaat hoeft te betalen. (10) Wij weten dat indien iemand onterecht een slaaf vermoord dat hem dezelfde straf te wachten staat (in het jodendom is dit niet het geval).(11) De islam leert duidelijk dat een gelovige slavin boven staat dan een niet praktiserende, niet vrome ‘vrije’ vrouw.

We zien dat Dennis Honing het toestaan van geslachtsgemeenschap met slavinnen ‘verkrachting’ noemt. Dit is een anachronistisch hantering van de geschiedenis. Het feit dat Dhr.Honing geen opleiding heeft genoten kan hier een bijdrage aan hebben geleverd.

Namelijk voldoende westerse bronnen pleitten ervoor dat de winnaars in een oorlog werden verheerlijkt. Dit geldt eveneens voor vrouwen.

John McClintock said:
Women who followed their father and husbands to the war put on their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in the hope of finding favor in the eyes of their captors in case of a defeat. (John McClintock, James Strong, “Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature” [Harper & Brothers, 1894], p. 782)

Matthew B. Schwartz said:
The Book of Deuteronomy prescribes its own rules for the treatment of women captured in war [ Deut 21:10-14 ] . Women have always followed armies to do the soldiers’ laundry, to nurse the sick and wounded, and to serve as prostitutes

They would often dress in such a way as to attract the soldiers who won the battle. The Bible recognizes the realities of the battle situation in its rules on how to treat female captives, though commentators disagree on some of the details. (12)

De bovenstaande bronnen spreken voor zich indien een slavin geen geslachtsgemeenschap wenste met haar meester, nergens in de islam lees je dat de shariah de meester toestemmig geeft om haar te verkrachten.

Zodoende kunnen we nog meer fouten van Dhr. Honing naar voren hij schrijft het volgende; “de soennitische wetscholen voor blasfemie de doodstraf eisen. Dit is de concrete, niet te ontkennen link tussen de moord op Van Gogh, de moord op de redactie van Charlie Hebdo, met de Islam.”.

De hanafi mahayeeb eist geen doodstraf voor het beledigen van de profeet sav, maar wordt een straf van ta’zeer opgelegd waarbij de belediger niet wordt vermoord. Zodoende ook dit feitje wist hij niet door een gebrek van kennis en leest hij de lezer verkeerde informatie door. (13)

We lezen het volgende in het Oude Testament; “2 koningen 2:23
23 En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!
24 En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen”. (14)

Zou dennis Honing zo dapper zijn om de joden en christenen te bekritiseren op basis van de bovenstaande teksten. Want volgens de psalmen zijn dit de volmaakte wetten van God. (15) Gaat dennis Honing de joden eveneens bekritiseren omwille van het feit dat er voor fluisteren van afgoderij de doodstraf staat in de thora? (16)

Als Dennis Honing het niet over ‘kutjes’ en ‘vaginas’ wilt hebben (zie zijn artikel), dan willen wij best een gesprek aangaan met hem om hem even goed de les te lezen. Nou Dennis maak je borst maar nat….

(1)https://www.geenstijl.nl/4998242/lekkere_longread_voor_een_hollandse_herfstdag/

(2)Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu, III/402.

(3)https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_

(4)Chouki el Hamel, Black Morocco, A History Of Slavery, Race and Islam, 100. “these kinds of judgements led to a racial decree known as Police des Noirs issued in 1777 by Louis XVI. this law decreed blacks were not allowed in France”.

(5)https://answering-christianity.nl/2015/09/29/christendom-en-slavernij/

(6) Maulana Saaed Ahmad, Slavery in Islam, 127.

(7)is de ijtihaad van imam abu hanifa en vele anderen. Kurtubi, tafseer, X/316, imam qurtubi is het eens met imam abu hanifa.

(8) het is de ijtihaad van ata, ibn sirin, Ikrime,Dehkak en Ebi Rebah en anderen dat het verplicht is voor de meester indien de slaaf vraagt voor een acte. Zie tafseer van Tabari, tafseer, IV, 144-146.

(9)Kurtubi, tafseer, X/316.

(10)het is de ijtihaad van de vroege salaf ibn sirin en hasan dat een slaaf eigendom mag hebben. Kurtubi, Tafseer, V/496-497.

(11)mevdudi, tafseer, III, 482.

(12)https://www.call-to-monotheism.com/does_islam_permit_muslim_men_to_rape_their_slave_girls_

(13)het is de ijtihaad van imam abu hanifa gebasseerd op hadieth waarop joden de edele profeet sav beledigden maar hij hen niet vervolgde. Onder meer Imam Tahawi ra levert deze mening over van imam abu hanifa.

(14)https://answering-christianity.nl/2016/12/26/het-bespotten-van-profeten-in-het-oude-testament/

(15)In de psalmen lezen we dat dit de volmaakte wetten van God zijn.
In psalm 19 vers 8 staat het volgende; “8 De wet van de Heer is volmaakt
en richt de mensen op God.
De woorden van de Heer zijn te vertrouwen
en geven de mensen wijs.

(16)Deuteronomium 13; 14Als u ooit hoort dat in een van de steden van Israël een aantal gewetenloze mannen de rest van de inwoners tot afvalligheid heeft gebracht door voor te stellen vreemde goden te dienen, controleer dan eerst de feiten om te zien of het gerucht waar is. Als u ontdekt dat het waar is en dat werkelijk zoiets vreselijks is gebeurd in een van de steden die de Here u heeft gegeven, 15gebruik dan al uw wapens tegen die stad en vernietig alle inwoners en ook al het vee. 16Daarna moet u voor de Here, uw God, de hele buit in een van de straten opstapelen en samen met de hele stad in brand steken. Die stad zal voor altijd een uitgestorven puinhoop blijven en mag nooit worden herbouwd.