Refuting ISIS

Er wordt weleens beweerd dat de honden van ISIS islamitisch correct handelen.

Enkele goedgelovige moslims claimen dit op basis van tekort aan kennis. Maar ook evangelisten maken misbruik van isis. We zien dat een evangelist een video heeft gemaakt waarin hij probeert aan te tonen dat ISIS volgens de islam handelt.

1: isis heeft in Deir-ez Zor een soennitische stam vermoord. Het gaat om 700 leden van de Shaitat stam die weigerde hun grondgebied aan isis te overhandigen. (1) het feit dat isis zelf acht jaar heeft gewacht om een kalifraat uit te roepen zegt voldoende dat moslimstammen die hun eigen heerser hebben niet zomaar de kalifraat gaan accepteren. Gezien het feit dat we met punten gaan aantonen dat het geen rechtsgeldige kalifraat.

2: isis vermoord willekeurig buitenlanders, zoals de Amerikaanse hulpverlener Abdur Rahman Peter Kassig die nota bene was bekeerd tot de islam. (2)

3: isis vermoord ook onschuldigen in landen als England, Frankrijk en Amerika waarmee ze in oorlog zijn. Zoals imam malik in zijn werk ‘muwatta’ en imam es serahsi in zijn werk ‘el mebsuat’ overleveren is het strikt verboden om mensen die geen wapens dragen willekeurig te vermoorden. Ook Imam Qurtubi geeft aan in zijn tafseer; “ook al maken ongelovigen uw kinderen dood dan nog mag u hun kinderen niet vermoorden”.

4; isis vernietigd tombes van historische kerken en moskeeën. Zoals ze de tombe hebben vernietigd van profeet Daniel en Jonah in Mosoel. We weten dat de moslims Damascus hebben veroverd in 634, hierbij hebben de vroege moslims niet de tombe van profeet Jahya vernietigd. We weten dat isis de Saint Markorkous kerk in Mosul heeft vernietigd, vergelijk dit eens met de handeling van Kalief Umar, toen hij in het jaar 637 weigerde om in een kerk te bidden, omdat hij vreesde dat moslims omdat hij erin bad, de kerk zouden veranderen in een moskee. (3)

5: In hun magazine Dabiq schrijven ze het volgende: “he should attack after declaring his ba’ay to the khalifah, so as not do die a death of jahiliyyah”. Dit zou betekenen ieder die de kalief van isis niet accepteert een afvallige is wiens vrouw, bezittingen en leven toegestaan is voor de isis strijder. (Dabiq, issue 9, an addres s from the khalifah on the last plot of the apostates, 1436 sha’ban, pp 52-59.)

Verder schrijft isis in dabiq het volgende; “another difficulty present in the west is that in general no masajid exist except those of dirar and deviance run by. Tabligh jama’ah, ikhwan, the deobandies and the modernists. There are almost no masajid in which one can seek shelter from heresy and belong to a community of strangers”. (Dabiq, issue, 12 p. 30)

Many of those who say; ‘la ilaha illalah’ have fallen into different shades of shirk at all levels, including shirk in tawassul and du’a, shirk in obedience, ruling and legislation, and shirk in love, support and allegiance’. (Dabiq, issue 2, p.10) (4)

In Dabiq schrijft isis verder; “however these muslims are renegades whom it is permissible to fight, and for no reason other than the fact that they refuse to give bay’ah to one imam or another”. (5)

Hierin wordt dus aangegeven dat er in Europa geen moskee is die niet dwalend is en afvalligheid vertoond. Ondanks de mening van Isis, maakt een grappige evangelist een video waarin die aangeeft dat isis juist de islam is. En dat moslims die zich distantieren door middel van; niet mijn islam, juist fout zitten. Dit zou betekenen dat de gehele moslimgemeenschap dus volgens hem fout zit op enkele na, gezien het feit dat isis dit ook aangeeft.

6: het doen van takfeer op basis van soera al maidah vers 44 dat indien een heerser niet handelt volgens de shariah meteen een kaffir is en dat participeren in diens staat als leger of politieagent ook degene een kaffir maakt.

Ibn Taymia levert over in een fatwa dat hij toeschrijft aan imam ahmad het volgende; “the unbelief mentioned in the verse of ruling by other than the shariah he said; “it is a rejection that does not take one out of the religion”.

Al shatibi said in al-muwafawat; “this verse and the two that follow It were revealed regarding the unbelievers and those of the jews who altered the words of God. They have no connection to muslims”.

Ook imam al-Tabari, ibn’ul Jawzee en Imam Qurtubi geeft aan dat je niet op basis van het feit dat een heerser niet met de shariah heerst gelijk takfeer kan doen. Dit geldt enkel als hij gelooft dat hij niet fout zit en gelooft dat hetgeen hij doet niet haraam is. (6)

Daarnaast het feit al zouden deze heersers ongelovigen zijn, dan betekent dit niet dat een gemeentemedewerker of politieagent ook meteen een ongelovige is.

7: het niet accepteren van bemiddeling (hakem) met rivaliserende islamitische groeperingen. Alhoewel er een consensus bestaat dat er bemiddelt mag worden zoals het gebeurde tussen Imam Ali ra en muaviya ra, accepteerden enkel de kahwarije de hakem niet. Hetzelfde is het geval bij isis die geen bemiddeling of hakem accepteerde in hun oorlog met rivaliserende groep Jabhatul Nusra. (7)

8: het doden van moslimgevangenen is per definitie niet toegestaan dit doet isis. Zelfs het doden van ongelovige krijgsgevangen is een discussiepunt onder geleerden of het al dan niet is toegestaan. (8)

9: in Dabiq schrijven ze het volgende; “abu mus’ab; he strove to create as much chaos as possible“. Sinds wanneer is het creëeren van onrust, fitnah en razernij iets van de islam? Hebben zij niet gehoord dat de geleerden zeiden: tirannie is beter dan anarchie? (9)

10: De meerderheid van de juristen hebben de opinie dat een moslims hulp mogen vragen aan een niet moslim om khawarije te bestrijden. De hadieth die isisleden aanhalen dat vermeld staat in sahieh muslim waarbij de edele profeet sav zei tegen een polytheïst dat indien hij niet gelooft in de profeet en Allah dat hij dan naar de polytheïsten kon gaan voor help is geen bewijs dat er geen hulp gezocht kan worden van niet-moslims. Gezien het feit dat er hier in deze specifieke hadieth geen noodzaak was tot hulp.

Imam Al Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) schrijft dat de hulp van niet moslims op basis van de volgende twee punten ingeschakeld kan worden.

1: de ongelovigen moeten een goede mening hebben over de moslims. Dit betekent dat ze echte hulp moeten bieden en hen niet moeten bedriegen.

2: de moslims hebben de middelen niet of hebben behoefte aan hun hulp.

Dus het is niet zo zoals isis leden claimen dat als een heerser assistentie of hulp vraagt van een niet gelovige heerser dat dit degene een kaffir maakt, of dat degene koefr heeft begaan. (10)

11: De docent van al Baghdadi, al mansur al isawi, de commandant van de groep ’the mujahidieen army in iraq’, schrijft in zijn werk

’the islamic state between reality and illusion’ het volgende over al Baghdadi; ‘villainous, ignorant and deviant’. Tevens schrijft hij het volgende over Al-Baghdadi: ‘he did not master one single reliable book in theology or jurisprudence’.

In sahih muslim staat het volgende; ‘whoever revolts against my community striking the righteous and unrighteous, not sparing the believers not fulfilling any pact, he is not from me and i am not from him’. (11)

Dit zijn slechts enkele punten, het aantal kan uiteraard uitgebreid worden. Allah weet het best.

 

 

 

 

(1) Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi, refuting isis, 24.

(2) idem, 25.

(3) idem, 38.

(4) idem, 66.

(5) idem, 58.

(6) idem, idem 67-68.

(7) Jabhatul Nusra accepteerde de kalifraat niet maar gaf ba’yah aan talibanleider. Als gevolg daarvan accepteerde isis geen hakem.

(8) idem, 26. Het is onder meer de mening van hasan al basri, al suddi en anderen moge Allah genadig met hen allen zijn dat het niet is toegestaan om krijgsgevangenen te doden, ook ongelovigen niet.

(9) idem, 55.

(10) idem, 92-93.

(11) idem, 88-89.