Home / Authenticiteit van de Bijbel / Manuscript verschillen in Lucas 6;1-6

Manuscript verschillen in Lucas 6;1-6

Schaff’s popular commentary of the new testament staat het volgende; “Luke 6:5. In one of the old manuscripts, this verse is placed after Luke 6:10, and instead”.

In deze manuscript (codex Bazae) begint vers vijf van hoofdstuk 6 dus pas na vers tien.

In de Codex Bazae een manuscript daterend uit de vijfde eeuw is er een toevoeging dat ook is opgenomen in enkele andere manuscripten.

In de Cambridge commentary staat het volgende; “On the same day, observing one working on the Sabbath, He said to him O man, if indeed thou knowest what thou doest, thou art blessed: but if thou knowest not, thou art accursed, and a transgressor of the Law”.

Volgens enkele commentatoren is dit een vroege orale bron dat bekend was in de vroege kerk.

In Whedon’s commentary on the bible staat het volgende

“ow—After this verse two or three ancient manuscripts have a remarkable addition in”.

In Adam clarke commentary staat het volgende: “After this verse, the Codex Bezae and two ancient MSS”. (1)

De toevoeging is opgenomen in enkele manuscripten, echter weten we niet of deze is geschreven door Lucas gezien het feit dat deze lange passage ontbreekt in andere manuscripten.

In enkele manuscripten is second/first uit vers 1 van dit hoofdstuk niet opgenomen. Het is niet opgenomen in de Codex Sinaiticus, Vaticanus en Regius en enkele andere manuscripten. (cambridge commentary).

We zien dat er toevoegingen worden gedaan aan manuscripten, dat volgorde van de verzen wordt gewijzigd, en dat woorden worden geschrapt.

“Ten slotte schrijft Blumell het volgende; “there is the case of Jezus teaching about the Sabbath in Luke 6;1-6, that differs markedly between, B, D and Ω that one almost wonder if they are narrating the same story”. (2)

 

(1) https://www.studylight.org/commentary/luke/6-5.html

(2) http://rosetta.reltech.org/TC/v19/TC-2014-Blumell.pdf (blz 20).