Home / Authenticiteit van de Bijbel / Is de Bijbel historisch accuraat?

Is de Bijbel historisch accuraat?

We lezen in de Bijbel in Lucas 1:5 en daarna in vers 26 dat Jezus as is geboren tijdens het regime van Koning Herod.
 
Volgens historici en volgens Bijbel commentatoren waaronder Coffman heerste Herod tot vier jaar voor christus en stierf ook in dat jaar. (1)
 
In matteus 2:16 wordt aangegeven dat Herod opdracht gaf om kinderen te vermoorden in Bethlehem, om zodoende te voorkomen dat er een nieuwe koning zou opstaan onder de joden. De historicus Josefus maakt hier geen enkele referentie naar.
 
Dus herod stierf vier jaar voor christus.
 
Dezelfde lucas levert over dat er een belasting werd ingevoerd over de gehele wereld en dat dit voor het eerst gebeurde toen Cyrenius gouverneur van Syrië werd. Jezus zou dus geboren zijn toen een algehele decreet (volgens sommigen belastinginning volgens anderen registratie) werd uitgeroepen en die decreet werd uitgeroepen toen Cyrenius gouverneur werd in Syrië.
 
Dit staat aangegeven in Lucas 2:1-2;2. Echter als we de historische bronnen gaan lezen, waaronder de historia van Josefus.
 
In JFS Commentary staat het volgende; ” Great endeavours are used to reconcile what Luke saith here to Josephus and the Roman historians, who make Varus, not Quirinius, at this time the president of Syria”. (3)
 
Dan staat duidelijk aangegeven dat Cyrenius pas gouverneur werd van Syrië, 6 jaar na christus. (ellicot commentary) (2)
 
Nu menen christenen te beweren dat er een bewijs is gevonden dat Cyrenius tweemaal heerste in Syrie als gouverneur. Allereerst de tekst die gevonden is verwijst nergens naar Cyrenius. Nergens wordt zijn naam genoemd. Ten tweede gaat het in de tekst niet over twee periodes van heerschappij maar over het feit dat iemand over twee provincies heerste. De christenen geven ook toe dat het niet duidelijk erin staat maar dat het geïnterpreteerd zou kunnen worden dat de tekst zegt dat een x persoon tweemaal heerste als gouverneur in Syrië. De tekst in Lucas is ook duidelijk en spreekt niet over een tweede gouverneursperiode.
 
Prof dr. Raymond Brown geeft aan in zijn werk ‘response to 101 questions in the bible’ dat de mondiale decreet pas werd uitgevaardigd onder de gouverneur periode van Cyrenius dat pas plaatsvond rond 6 jaar na christus. En dat hij alle mogelijke historische bronnen hiervoor heeft geraadpleegd en onderzocht.
 
Dunn geeft aan in werk ‘Jezus Remembered’ dat Cyrenius pas gouverneur van Syrië werd tien jaar na de dood van Herod. (4)
 
Nu is het duidelijk geworden dat Lucas geen historische weergave gaf van de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de geboorte van Jezus. Het is niet mogelijk dat jezus geboren werd toen zowel Koning Herod heerste en toen Cyrenius gouverneur was in Syrië ten tijde van een mondiale decreet. Dit is onmogelijk gezien het feit dat er een periode van tien jaar tussenzit op basis van de historische bronnen.
 
(1) https://www.studylight.org/commentary/luke/1-5.html
 
(2) http://biblehub.com/commentaries/luke/2-1.htm
 
(3) http://biblehub.com/commentaries/luke/2-2.htm
 
(4) https://unveiling-christianity.net/2007/11/19/is-the-bible-historically-sound/