Home / Actualiteit en het christendom / Het bespotten van profeten in het Oude Testament.

Het bespotten van profeten in het Oude Testament.

We krijgen weleens kritiek te verduren door christenen die voornamelijk seculier zijn.

Hoe kan een religie de doodstraf handhaven, zeggen ze de dan, voor het beledigen van een profeet?

Allereerst alhoewel een groot aantal geleerden van mening zijn dat het bespotten van de profeet (sav) de doodstraf verdiend, is er bijvoorbeeld de mening van de vroege geleerde Aboe Hanifah (moge Allah hem genadig zijn) (80-150) dat het een straf verdiend maar niet de doodstraf. Dit heet in islamitische literatuur, tazeer, waarbij de oordeel over wordt gelaten aan een islamitische jurist. Imam Tahawi (moge Allah hem genadig zijn) geeft aan in zijn werk dat imam Aboe hanifah de mening had dat degene geen doodstraf verdiende, hij legitimeert zich hierbij, op de overlevering waarbij joden de edele profeet sav bespotten, echter als gevolg daarvan vervolgde de edele profeet sav hen niet.

In het oude testament lezen we dat de profeet Elijah wordt bespot door kleine kinderen. De kinderen bespotten Elijah door kaalkop te zeggen. Als gevolg hiervan vervloekt Elijah hen waarop God hen vermoord door middel van een beer.

2 koningen 2:23

23 En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!
24 En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.

De seculiere christenen moeten zo consistent zijn om nu Elijah te bekritiseren dat hij de kinderen vervloekt. Eveneens, God, oftewel Jezus dat hij kinderen ombrengt omdat zij een profeet bespotten.

We zien hedendaags dat de christenen enkel de shariah bekritiseren, ondanks dat er meningen bestaan dat een doodstraf geen geldige straf is voor het bespotten van een profeet.

Ondanks dat de shariah niet voorschrijft dat een kind die de profeet bespot vermoord dient te worden legitimeert hun Bijbel dit wel.

Desondanks hechten ze hier geen belang aan, want hetgeen wat voor hen leidend is zijn de seculiere, liberale normen uit de 21ste eeuw en niet Gods ‘woord’ de Bijbel.