Home / Authenticiteit van de Bijbel / Zegt Johannes 9:38 dat Jezus aanbeden moet worden?

Zegt Johannes 9:38 dat Jezus aanbeden moet worden?

In johannes hoofdstuk 9 wordt een blinde man genezen door Jezus. Daarin zegt de blinde man ik geloof in de meester en daarna aanbidt hij hem.

In Johannes 9:38 staat het volgende; “38 En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem”.

Deze passage is nogal problematisch. De gehele vers ontbreekt in p75, dat dateert uit de late tweede eeuw of vroege derde eeuw. In de manuscript komt na ver 37, vers 39 en NIET vers 38.

In de codex sinaiticus ontbrak de vers ook, waarna het met een andere pen is toegevoegd (in de zevende eeuw, de manuscript dateert uit de vierde eeuw). (1)

Dit zijn uiteraard niet de enige manuscripten waarin johannes 9:38 ontbreekt. Ook in de vroege Latijnse manuscript Codex Veronsis (5e eeuw) ontbreekt Johannes 9;38. (2)

Beide lezingen hebben een brede geografische verspreiding. Zodoende komen in Koptische, Armeense en Latijnse manuscripten voor dat johannes 9:38 ontbreekt.

Het is ook belangrijk dat de Codex Sinaiticus en p75 accurate Bijbelmanuscripten zijn.

Cowell schrijft het volgende over p75; “the discplined scribe who writes with the intention of being careful and accurate”. (..) “the scribe’s impulse to improve style is for the most part defeated by the obligation to make an exact copy”. (3)

Michael P. Theophilos schrijft; “p75 and Codex Sinaiticus are two of the strongest witness of the New Testament”.

Het is duidelijk dat de vroegste lezing niet achterhaald kan worden. In p66 komt de passage wel voor, echter dateert deze manuscript min of meer uit dezelfde tijd als p75. Als gevolg daarvan valt niet te achterhalen of deze passage is opgetekend in het Bijbelgeschrift van ”Johannes’ oorspronkelijk door ‘Johannes’.

 

 

 

 

(1) https://callingchristians.com/…/second-response-to-dr-jame…/

(2)Michael p.Theophilos, an assesment of the authenticity of john 9:38-39a, 77.

(3) Michael p.Theophilos, an assesment of the authenticity of john 9:38-39a, 77.