Home / Authenticiteit van de Bijbel / Zegt de ongelovige Thomas in johannes 20;28 dat Jezus God is?

Zegt de ongelovige Thomas in johannes 20;28 dat Jezus God is?

De christenen claimen dat de ongelovige Thomas jezus duidelijk ‘ho theos’ noemde wat ’the God’ betekent. Aangezien uit de tekst niet valt op te maken dat Jezus bezwaar tekende zou Jezus wel God moeten zijn, aldus de claim van de christenen.

Dit zou in vers 28 van hoofstuk 20 van johannes staan;

“28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!”.

In de vroegste manuscript van johannes waar heel hoofdstuk 20 in voorkomt ontbreekt echter het gedeelte; “and the God”. In de vroegste manuscript is er namelijk een lacune (leegte) waardoor we niet weten wat de juiste spelling is. Doordat het ontbreekt in de vroegste manuscripten, maar wel voorkomt in de latere manuscripten claimen de christenen dat er in de vroegste manuscript ook; “the God” zou moeten staan.

Dit valt echter niet met zekerheid vast te stellen, gezien het feit, dat er in de codex Bazae, niet ‘ho theos’ staat maar slechts ’theos’. Dus het gaat volgens de codex Bazae niet om de God, maar slechts om God. Het essentiele verschil tussen de twee is dat ‘ho theos’ slechts kan wijzen op de almachtige, in tegenstelling tot ’theos’ dat ook kan wijzen op profeten of heiligen. Zodoende wordt Mozes (vrede zij met hem) en priesters (zie exodus 7:1 en psalm 82;6) in het OT ook aangeduid met het woord ‘God’. De belangrijke variatie is dus een doorn in het oog van christenen die claimen dat uit de passage valt uit te maken dat jezus nadrukkelijk ’the God’ wordt genoemd. Evenmin doordat het ontbreekt (door een leegte) in p66, de vroegste manuscript waain hoofdstuk 20 ook in voorkomt. (1)

Dit leidt ons tot drie conclusies;

1: oftewel de juiste spelling is ‘ho theos’ maar dit verwijst niet naar jezus maar naar de Vader. Dit was de mening van Theodore of Mopsuestia (350-429)

2: De juiste spelling is ’theos’ en niet ‘ho theos’ dat blijkt duidelijk uit de codex Bazae. De vroegste manuscript zou dus geen ‘ho theos’ gestaan hebben,  dit is een mogelijkheid. In andere manuscripten staat wel echter ‘ho theos’. Volgens Bart d.Ehrman is de spelling in codex Bazae aangepast omdat het de schijn zou opwekken dat jezus, de vader is. Dit is echter slechts een theorie wij weten namelijk niet waardoor enkele manuscripten ’theos’ prefereren boven ‘ho theos’. Verder geeft Bart d.Ehrman ook aan dat de claim van christenen dat het gehele geschrift geïnspireerd is, gewoonweg niet klopt omdat in sommige gevallen de oorspronkelijke tekst niet te achterhalen valt. Dit geldt voor manuscripten die we vandaag de dag hebben. Laat staan voor oorspronkelijke geschriften die op schrift zijn gesteld door de auteurs.

3: Gezien het feit dat de vroegste manuscript een leegte heeft en de woorden niet heeft opgenomen is de juiste spelling voor christenen slechts een speculatie. Was het ‘ho theos’ of ’theos’, dat weten we niet. Zodoende valt op speculatieve basis niet de Goddelijkheid van Jezus aan te tonen uit de bijbelpassage johannes 20:28.

 

 

 

 

(1) https://callingchristians.com/…/second-response-to-dr-james….