Home / Authenticiteit van de Bijbel / is Lucas 22:43 een interpolatie?

is Lucas 22:43 een interpolatie?

In een groot aantal manuscripten ontbreken deze passages.

“Most notably, this passage does not appear in p69vid, p75, Nא2a, A, B, N, T, W, but it is attested in 0171, א*, 2b, D, L, Θ, Ψ, 0233.16″. (1)

In Ellicotts commentary staat het volgende; “There appeared an angel unto him from heaven.—This and the following verses are omitted by not a few of the best MSS.”. (2)

Volgens Bart d.Ehrman zijn lucas 22:43 en 22:44 een interpolatie. Alhoewel het volgens hem moeilijk te bepalen is of het nou wel of niet onderdeel uitmaakt van de tekst, licht het bewijslast volgens hem lichtjes ten voordele dat het een interpolatie is. (3)

De passage is eeuwenlang een discussiepunt geweest onder christenen.

Arius en diens volgers gebruikten namelijk de passage om aan te tonen dat Jezus minder was dan de vader en dat deze twee niet dezelfde substantie hadden. Arius schreef het volgende; “Do you see that he also needed the strength of angels? An angel stengthened him, for he was in agony”.

Niet alleen gebruikte Arius deze passage maar ook de Romeinse filosofen maakten er gebruik van om het christendom aan te vallen, zodoende schrijft Julian, in zijn werk , against the galileans, het volgende; “if Jezus was truly divine he would not need the strengthening of an angel”. (4)

Niet alleen gebruikten arianen of Romeinse filosofen de passage ook orthodoxe christenen hadden er moeite mee. Zodoende schrijft Kerkvader Ambrose; “that some christians cotinued to have a hard time reconciling Jezus actions in Gethsemane“. (5)

In zijn antwoord op Julian schrijft Cyril of Alexandria (376-444) dat lucas 22:43-44 een interpolatie is. Tevens is het niet opgenomen in zijn exegese over Lucas. (6)

Daarnaast beschouwde John Mayragom (7e eeuw) de passages ook als een interpolatie. Verder zien we dat vroege kerkvaders als Justinus de martelaar en Iranaeus van lyon de passage hebben opgenomen in hun werken.

De passage leidde tot felle onderlinge discussies tussen de verschillende stromingen. Sommigen vroegen zich af, hoe kan het zo zijn dat terwijl de geschriften pleitten dat engelen, jezus aanbidden, dat dezelfde engelen jezus zouden moeten versterken?

Er waren kerkvaders die geen definitieve oordeel trokken of de passages al dan niet tot het geschrift behoorden, dit was onder meer de mening van Hilary of potiers (4e eeuw). (7)

Wij delen de mening van de kerkvader en laten het aan de christenen over of de passages al dan niet authentiek zijn en behoren tot het bijbelgeschrift Lucas.

 

 

 

 

 

 

(1) lincoln H.Bumell, Luke 22:43-44 An anti-docetic interpolation or an apologetic omission, 5.

(2) http://biblehub.com/commentaries/luke/22-43.htm

(3)lincoln H.Bumell, Luke 22:43-44 An anti-docetic interpolation or an apologetic omission, 3.

(4)lincoln H.Bumell, Luke 22:43-44 An anti-docetic interpolation or an apologetic omission, 22.

(5)idem, 23.

(6)idem, 16.

(7) idem, 18.