Home / Actualiteit en het christendom / Het lot van de Joden in Europa

Het lot van de Joden in Europa

In 1394 schrijft een Franse Jood, die is geboren in Frankfurt en ge-emigreert naar het Ottomaanse rijk in een brief het volgende; “Het Ottomaanse rijk kent geen gebreken. Het is beter voor jullie om hierheen te komen. Ieder kan zijn religie uitoefenen. In de christelijke wereld worden jullie kinderen mishandeld, en kunnen jullie kinderen geeneens fatsoenlijke kleren kopen. Kinderen van Israel verlaat het vervloekte land (Duitsland). Deze passages worden overgeleverd door Bernard Lewis in diens werk ”Jews of Islam’.

Een eeuw later geeft de Portugese Jood Samuel Usque eveneens in een brief dezelfde adviezen aan zijn volksgenoten die wonen in Portugal.

In de tweede helft van de negentiende eeuw schrijft A.Ubicini in diens werk ,’La Turquie Actuelle”, waarin hij de behandeling van de joden in het ottomaanse rijk vergelijkt met de behandeling van de joden in Griekenland het volgende; “Zelfs vandaag kunnen de joden in Athene niet veilig over straat, daarentegen krijgen de joden bescherming in Istanbul als ze worden aangevallen door Grieken of Armenen”.

We hoeven verder niet te spreken over het lot van de joden in het twintigste eeuwse ‘geciviliseerde’ Europa.