Home / Authenticiteit van de Bijbel / Kerkvader Jerome en veranderingen aan de Thora

Kerkvader Jerome en veranderingen aan de Thora

Paulus schrijft het volgende in galatan 3:10;

Vervloekt is een ieder die niet blijft in alle dingen die in de boekrol der Wet geschreven staan om ze te volbrengen.”

Deze passage heeft Paulus overgenomen van deuteronomium 27:26, echter citeert Paulus deze passage dat niet overeenkomt met de masoretische tekst.

In de Masoretische tekst lezen we het volgende ‘Deuteronomium 27:26’;

‘Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet van kracht zal doen worden door ze te volbrengen.’

In de citaat van Paulus zou het om alle wetten gaan, terwijl in de masoretische tekst de nadruk ligt op 1 specifieke wet. Volgens de vroege kerkvader Jerome (321-420) hebben de joden dit in de masoretische tekst veranderd. De citaat van Paulus correspondeert namelijk met de Samartiaanse Thora en de septuagint maar niet met de masoretische tekst. De autoritaire kerkvader Jerome beschuldigd de joden dan ook van het aanpassen van de Masoretische tekst. (1)

De observatie van Jerome is een ondersteuning voor de tahreef leer van de moslims niet alleen kerkvader Jerome, maar ook de vroege kerkvader Chrysostomos (345-407) schrijft het volgende; “Door onzorgvuldigheid en haat van de joden zijn enkele canonieke boeken van het Oude Testament verloren gegaan”. Een deel zijn verband door hen en een ander deel zijn verdwenen”. (2)

 

 

 

 

 

(1) http://biblehub.com/commentaries/galatians/3-10.htm, zie Clarke’s commentary

(2) Chrysostomos, ninth homily of St. Matthew.