zondag , 22 september 2019
Home » Islam en de benadering van de evangelisten » Aanbidden christenen volgens de Koran, de heilige maagd Maria?

Aanbidden christenen volgens de Koran, de heilige maagd Maria?

 

In Soera maidah vers 116 lezen we het volgende;

 

“En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’? zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.

De christenen stellen hier de vraag, wij aanbidden Maria niet, waarom suggereert de Koran dat?

Ten eerste er waren voordat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) geboren was een stroming die zich gevestigd had op het Arabisch schiereiland, die Maria naast Allah als God nam. We lezen in het geschrift kerkvader Epiphanius het volgende;

“Epiphanius, Bishop of Constantia, in Cyprus, writing in the fourth century against the Collyridians, says:
“After this a heresy appeared, which we have already mentioned slightly by means of the letter written in Arabia about Mary. And this heresy was again made public in Arabia from Thrace and the upper parts of Scythia, and was brought to our ears, which to men of understanding will be found ridiculous and laughable. We will begin to trace it out, and to relate concerning it. It will be judged (to partake of) silliness rather than of sense, as is the case with other like it. For, as formerly, out of insolence towards Mary, those whose opinions were such sowed hurtful ideas in the reflexions of men, so otherwise these, leaning to the other side, fall into the utmost harm…… For the harm is equal in both these heresies, the one belittling the holy Virgin, the other again glorifying her over-much. For who should it be that teach thus but women? for the race of women is slippery, fallible, and humble-minded…… For some women deck out a koutrkon that is to say, a square stool, spreading upon it a linen cloth, on some solemn day of the year, for some days they lay out bread, and offer it in the name of Mary. All the women partake of the bread, as we related in the letter to Arabia, writing partly about that…… Yea, verily, the body of Mary was holy, but was surely not God. Verily, the Virgin was a virgin, and was honoured, but was not given to us to worship; but she worships Him who was born from her according to the flesh, having come from heaven out of the Father’s bosom……” This offering and eating of cakes was probably derived from the worship of Artemis.”

Ten tweede als de Koran zegt, dat iemand tot God wordt genomen, betekent dit niet meteen dat de persoon in kwestie ook daadwerkelijk als God wordt beschouwd. We lezen namelijk in de Koran en in autentieke hadieth het volgende;

“Imam Ahmad en Tirmidhi hebben overgeleverd, op gezag van Udayy Ibn Haatim, dat hij bij de profeet kwam en hij droeg aan zijn nek een zilveren kruis. De Profeet (vrede zij met hem) reciteerde het vers: “Zij (de Mensen van het boek) hebben hun rabbijnen en priesters als heren naast Allah genomen.” ‘Udayy vertelde: ”Ik zei: ”Zij aanbidden hun priesters niet.” De Boodschapper van Allah antwoordde: “Alles wat hun priesters en rabbijnen toestaan, accepteren zij als toegestaan, en alles wat zij verbieden accepteren zij als verboden, en daarom aanbidden zij hen.”

Hieruit kunnen we concluderen dat het toekennen van Goddelijke eigenschappen of het ‘vergoddelijken’ van een persoon, of het toekennen van krachten die enkel tot Allah (almachtig, alwetend, het maken van wetten etc) toebehoren ook behoort tot het aanbidden en kennen van deelgenoten aan Allah. We zien dat voordat de christenen voor de geboorte van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op een concilie dat in het jaar 431 werd gehouden de volgende titels toekenden aan Maria; ‘letterlijk MoederGods’ en ‘zij die God baart’. Uiteraard is dit afgoderij en hebben de christenen door het toekennen van dergelijke titels aan Maria, haar een bovenmenselijk statuut gegeven, wat valt onder de Koranische categorie van aanbidden en vergoddelijken van een persoon.

Ten derde zelfs in de geschriften van reformisten als Calvijn en Luther worden bepaalde handelingen van katholieken in hun Mariaverering veroordeeld als afgoderij. Ook na de reformatie zijn er stromingen binnen het christendom geweest die Maria op een boven menselijk statuut hebben gezet. We lezen in het geschrift van Alfonsus de Liguori het volgende;

 

de Liguori (1696-1787) was a principal proponent of the Marianist Movement, which glorifies Mary. He wrote a book entitled “The Glories of Mary” which is famous, influential and widely read. In this book, de Liguori says that Mary was given rulership over one half of the kingdom of God; Mary rules over the kingdom of mercy and Jesus rules over the kingdom of justice. De Liguori said that people should pray to Mary as a mediator and look to her as an object of trust for answered prayer. The book even says that there is no salvation outside of Mary. (1)

Ten slotte, met de Koranvers wordt ook een mogelijke Maria vergoddelijking weerlegt. In de Koran wordt ook homoseksualiteit afgekeurd terwijl ten tijde van de edele profeet sav, hier geen enkele tekenen voor waren. Dat een handeling of aanbidding wordt afgekeurd betekent niet dat het toendertijd gangbaar moet zijn. Zodoende heeft de profeet sav niemand bestraft voor een homoseksuele handeling, desondanks wordt het afgekeurd in de Koran en worden de mensen erop geattendeerd om het niet te doen. Hetzelfde geldt voor de aanbidding van Maria of Jezus (vrede zij met hen beiden).

 

 

 

 

 

(1) Bron; C. H. H. Wright & C. Neil (Editors), A Protestant Dictionary, 1904, Hodder & Stoughton, London, p. 390 (Under “Mary, The Virgin”).

Check Also

ap

Aanbidden moslims de Ka’ba?

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor …