maandag , 6 april 2020
Home » Islam en de benadering van de evangelisten » Aanbidden moslims de Ka’ba?

Aanbidden moslims de Ka’ba?

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor aanhalen zullen wij enkele punten hierover verduidelijken.

Allereerst is de Ka’ba een gebedsrichting voor de moslims, zoals het feit dat de eerste gebedsrichting van de moslims de tempelberg in Jeruzalem was, veranderde dit na de openbaring door Allah naar de Ka’ba in Mekka.
Zoals de joden nog steeds Jeruzalem als gebedsrichting hanteren doen de moslims dat met de Ka’ba in Mekka. Evenals de joden de tempelberg niet aanbidden doen de moslims dat uiteraard ook niet met de Ka’ba.

De autoritaire geleerde imam Nawawi (Moge Allah hem genadig zijn) geeft duidelijk aan de gebedsrichting voor het bidden is de Ka’ba en de gebedsrichting voor een smeekbede is naar boven toe.

Het feit dat er een steen bevindt naast de Ka’ba wordt bekritiseert door christenen, volgens de christenen zou dit in tegenstrijd zijn met leviticus 26 waarin wordt aangegeven dat een gewijde steen niet aanbeden mag worden of in een tempel gezet mag worden.

Allereerst de steen, hacer al asvad, wordt niet aanbeden door moslims. De steen zoals Kalief Umar in een authentieke hadieth aangeeft wordt niet aanbeden en zal geen enkele profijt brengen aan de moslims.

Ten tweede bevindt de steen zich niet in een tempel.

Ten derde zien we in de geschriften van de christenen in exodus 20 dat er gouden beelden van engelen werden getolereerd in de tempel. Als de christenen iets als afgoderij gaan bestempelen dan is dit een grove schending van leviticus 26. Niettemin is hier volgens de christenen geen sprake van omdat de gouden beelden niet aanbeden worden. De beelden werden echter wel getolereerd.

Leviticus 26:1 spreekt niet eens over een “gewijde steen” maar over een pilaar – Matzevah. Later spreekt dat vers over een “even miskat” – “een gevormde steen” maar daarover wordt er een specificatie gegeven, namelijk : als ervoor wordt neergebogen (aanbeden). Een moslim buigt niet neer voor al-Hajr al-Aswad noch aanbidt een moslim al-Hajr al-Aswad. Dat is Shirk.

Deuteronomium 16:22 spreekt ook niet over een “gewijde steen” maar over een pilaar – Matzevah.
Het gaat hier om “Idol-Worship” of “Association-Worship”. Géén enkel moslim associeert al-Hajr al-Aswad met de Ene Ware God noch neemt een moslim dat als een idool ! Dat is overduidelijke Shirk !

Exodus 25:16-20 : “16In de ark moeten de stenen plaquettes waar de wet op staat, komen te liggen. 17Maak een deksel van puur goud, een verzoendeksel van 113 cm lang en 68 cm breed. 18Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en 19deze vastzetten op het verzoendeksel, elk aan een kant van de ark. 20De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Zij moeten neerkijken op het verzoendeksel.”

Er is dus een bepaalde specificatie, net zoals bij afbeeldingen of beelden. Dat is normaal gezien verboden TENZIJ het niet wordt aanbeden want anders zou dit betekenen dat de Beit YHWH een Beit Elilim was – zo ook dus bij stenen, etc … Je mag dat niet hebben TENZIJ het niet wordt aanbeden.

Dus als men een uitzondering gaat plaatsen bij het maken van beelden/afbeeldingen, dan ook bij andere dingen waaronder stenen (gezien vers 1 van Lev. 26 natuurlijk ook spreekt over (af)beeld(en)).

We zien ook dat Jacob (vrede zij met hem) in het Oude Testament een steen insmeert met olie, waarna hij de steen ‘Het huis van God’ noemt.

In Genesis 28:16-18 staat het volgende :

“16;Jakob werd wakker en riep uit: “Waarlijk, JHWH is op deze plaats en ik wist het niet.” 17 Hij werd bevreesd en zei: “Ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel.” 18 De volgende morgen zette Jakob de steen waar hij met zijn hoofd op had gelegen, overeind als een wijsteen en goot er olie over uit.

Ten vijfde zorgt een bronzen slang in het Oude Testament voor genezing.

Numeri 21:7-9 :

“Toen* bad Mozes voor het volk [8] en de HEER zei tegen hem: ‘Maak zelf een vuurspuwende slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en ernaar kijkt, zal in leven blijven.’ [9] Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.”

Ook één van de meest invloedrijke Rabbijn uit de middeleeuwen Maimonides aangeeft begaan de Ishmaelieten (arabieren) geen enkele vorm van afgoderij meer sinds ze in aanraking zijn gekomen met de islam.

In 1 Koningen 8:44 & 48 : 44 staat het volgende; Wanneer Uw volk in den krijg tegen zijn vijand uittrekken zal door den weg, dien Gij hen henen zenden zult, en zullen tot den HEERE bidden naar den weg dezer stad, die Gij verkoren hebt, en naar dit huis, hetwelk ik Uw Naam gebouwd heb; 48 En zij zich tot U bekeren, met hun ganse hart, en met hun ganse ziel, in het land hunner vijanden, die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben; en tot U bidden zullen naar den weg van hun land (hetwelk Gij hun vaderen gegeven hebt), naar deze stad, die Gij verkoren hebt, en naar dit huis, dat ik Uw Naam gebouwd heb;”

Als men gaat zeggen dat moslims wel al-Hajr al-Aswad aanbidden omdat men in die richting bidt (alhoewel dit niet zo is want een moslim richting de Ka’abah niet al-Hajr al-Aswad) dan kan men ook 1 Koningen 8:44-48 aanhalen waar er een smeekbede wordt gemaakt door de Profeet Salomo(vrede zij met hem) dat men RICHTING de Beit YHWH (Huis van YHWH) zal bidden (waar die beeldjes/afbeeldingen van de Cherubim in stonden) – dus volgens die redenering was de Profeet Salomo(vrede zij met hem) aan het bidden dat de Israëlieten afgoderij zouden begaan (gezien ze in de richting daarvan zouden/zullen bidden en het dus aanbidden volgens die redenering).

Ook het feit dat al-Hajr al-Aswad een periode af was genomen getuigt ook juist van het feit dat we dat niet aanbidden want tijdens dat periode (dat het afgenomen was) – stopte de moslims toen met bidden ? Nee. Veranderde ze de Qiblah (gebedsrichting) ? Nee. Toen dat werd gegooid in een moskee in Kufa – veranderde de moslims hun Qiblah (gebedsrichting) naar Kufa ? Nee.

Dit zijn voldoende feiten op een rij, om te concluderen dat de christelijke claim, een drogreden is die door christenen wordt aangehaald om hun afgoderij door het aanbidden van Jezus (vrede zij met hem) te dekken.
Toen de feiten werden opgesomd tegen een evangelist nam hij uiteraard het hazenpad.

 

Check Also

info islam

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus …