Home / Actualiteit en het christendom / Wie was de eerste zelfmoord terrorist in historie?

Wie was de eerste zelfmoord terrorist in historie?

De christenen brengen vaak verwijten aan het adres van moslims, dat zij zelfmoordaanslagen zouden toestaan. Alhoewel wij van mening zijn dat het plegen van zelfmoordaanslagen strikt verboden is in de Islam, lezen wij in de Bijbel dat een ‘zelfmoordterrorist’ wordt geprezen in de Bijbel. Namelijk degene die de eerste zelfmoordaanslag had gepleegd in historie was Simson, die als een held wordt geëerd in zowel het Nieuwe Testament als in het Oude Testament.

In het Oude Testament lezen we hier het volgende over;

Richteren 16:30;Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield: Laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten, waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen.
27 Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren ongeveer drieduizend mannen en vrouwen, die toekeken terwijl Simson hen vermaakte.
28 Toen riep Simson tot de HEERE en zei: Heere, HEERE! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen.
29 En Simson greep de twee middelste pilaren, waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde: de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand.
30 Vervolgens zei Simson: Moge mijn ziel sterven mét de Filistijnen! Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had.
31 Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en zij namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Esthaol, in het graf van zijn vader Manoach. En hij had twintig jaar als richter leiding gegeven aan Israë

Voordat de christenen de moslims weer gaan verwijten, dat het in het Oude Testament heeft plaatsgevonden en dat het toen geoorloofd was, maar nu niet meer wil ik graag de passage uit de brief aan de Hebreeën (Nieuwe Testament) citeren waarin Samson wordt geprezen.

Hebreeen 11;32;

32En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.

33 Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.