vrijdag , 27 november 2020
Home » Antwoord op artikelen van evangelisten » Ongegronde christenkritiek; Zwarte magie toegepast op de edele profeet (sav)?

Ongegronde christenkritiek; Zwarte magie toegepast op de edele profeet (sav)?

In Soera Saad staat het volgende in vers 41.

“Herinnert u Onze dienaar Job, toen hij tot zijn Heer riep: “Satan heeft mij
met kommer en smart geslagen.”

In Tafseer van ibn Abbas staat het volgende;

“(And make mention (O Muhammad) of Our bondman) mention to the disbelievers of Mecca the event of Our bondman (Job, when he cried) when he prayed (unto his Lord (saying): Lo! the devil doth afflict me) I am afflicted because You set Satan on me (with distress) toil and tiredness (and torment) trial and sickness.”

We lezen in de Koran, Soera 16 vers 98 en 99 het volgende;

En wanneer gij de Koran voordraagt, zoekt dan uw toevlucht tot Allah tegen

Satan de verworpene.

Voorzeker hij heeft geen macht over degenen die geloven en die vertrouwen in

hun Heer stellen.

Satan heeft geen overhand over de gelovigen, dit betekent echter niet dat Allah die de overhand en de macht over alles heeft een individu kan beproeven door hem in de ‘handen’ van de Satan te geven voor een bepaalde periode. Zodat hij zijn dienaar test en kijkt of hij geduldig zal blijven en zijn toevlucht zal zoeken naar Allah (geprezen en verheven is Hij). Een goed voorbeeld daarvan is de profeet Job (vrede zij met hem). We lezen in het Oude Testament dat Allah toestemming geeft aan Satan om Job (vrede zij met hem) te beproeven. Hierbij wordt Job sterk aangetast, maar blijft hij standvastig. Dit verhaal is in volledige overeenstemming met de beproeving van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waarbij hij beproeft wordt door zwarte magie. Net als Job (vrede zij met hem) blijft hij standvastig en geneest hij uiteindelijk van deze ‘ziekte’.

Het volgende staat in het Oude Testament;

“[5] Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid: wedden dat hij U vervloekt in uw gezicht.’ [6] Toen zei de HEER tegen de satan: ‘Goed, hij is in uw hand; maar u moet hem in leven laten.’ [7] En de satan verliet de vergadering.

[7] Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. [8] Job krabde ze af met een scherf, zittend in as. [9] Toen zei zijn vrouw tegen hem: ‘Blijf je nu nog de brave uithangen? Vervloek God en sterf!’ [10] Maar hij antwoordde: ‘Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?’ Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen.

 

Dus Allah heeft Satan toestemming gegeven om Job (vrede zij met hem) ziek te maken. Waarna Job (vrede zij met hem) standvastig bleef en waarna hij genas van zijn ziekte en aantastingen wat hem met de toestemming van Allah waren aangedaan door Satan. We lezen in de hadieth dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor een periode vergeetachtig werd. Dit had zoals de geleerden aangeven geen enkele invloed op de openbaringen, maar dit was een lichamelijke aantasting net zoals het geval was bij Job (vrede zij met hem), waarbij hij in wereldse zaken vergeetachtig werd. Gezien het feit dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was genezen na het ontvangen van een openbaring en na het doen van smeekbedes die opgedragen werden in de openbaring valt gemakkelijk de conclusies te trekken dat de sihr (zwarte magie) zeer zeker geen invloed heeft gehad op de openbaringen. De christenen zijn nogal hypocriet om aan te geven dat de profeet Job (vrede zij met hem) beproeft, aangetast en in de handen belandt van Satan met Godspermissie, waarna hij standvastig blijft en deze test doorstaat. Maar als God, de edele profeet (sav) beproeft met ziektes, zwarte magie, de satan en de profeet (sav) blijft standvastig en doorstaat de test door smeekbedes te verrichten en Allah te gedenken dan is dat opeens een probleem. Dit is op z’n zachts gezegd zeer inconsistent en tegenstrijdig aan hun eigen geschriften. De edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd opgedragen om de volgende Soera’s te reciteren;

 

Soera 113. De Dauw (Al-Falaq)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

 1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.
 2. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen
 3. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt
 4. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden
 1. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt.”

 

Soera 114. De Mensheid (An-Naas)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

 1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,
 2. De Koning der mensen,
 3. De God der mensen.
 4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.
 5. Die in het hart der mensen fluistert
 6. Vanuit het midden der djinn en mensen.”

 

We lezen dat James in zijn brief in hoofdstuk 5 het volgende zegt over Job (vrede zij met hem) zegt;

“[10] Broeders en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer; [11] wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben standgehouden. U hebt ook gehoord van de standvastigheid”.

De zwarte magie is een werkelijkheid dat tot de dag van vandaag plaatsvind, net zoals Allah via andere middelen de mens beproeft is zwarte magie ook een aspect dat met de toestemming van Allah plaatsvind, de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de juiste voorbeeld laten zien door het reciteren van Soera 113 en 114 om te genezen van zwarte magie, het toedoen van djinns of van de Sheytaan.

 

 

 

 

Check Also

download

Response op David Lebbeus

Hij haalt de volgende overlevering aan om te claimen dat de compilatie onder het regime …