zondag , 22 september 2019
Home » Islam en de benadering van de evangelisten » Zegt de Koran dat de Bijbel veranderd is?

Zegt de Koran dat de Bijbel veranderd is?

We lezen het volgende in de Koran Soera 5 vers 13 en 14;

“13. En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart

verhard. Zij rukken

de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand,
vergeten. En gij zult hen

altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen
af. Voorzeker, Allah heeft

degenen, die goeddoen, lief.

14. En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een
verbond, maar zij

vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap
en haat onder hen

ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij
deden.”

In de tafseer hierop van imam Suyuti staat het volgende;

“God says: So because (bi-mā, the mā is extra) of their breaking their covenant, We cursed them, We removed them from Our mercy, and made their hearts hard, unyielding to the acceptance of faith; they pervert words, pertaining to the descriptions of Muhammad (s) in the Torah and other things, from their contexts, those in which God has placed them, in other words, they substitute them; and they have forgotten, they have abandoned, a portion, a part, of what they were reminded of, [of what] they were enjoined to in the Torah, in the way of following Muhammad (s); and you — addressing the Prophet (s) now — will never cease to discover some treachery on their part, in the way of breaking a covenant or some other matter, except for a few of them, who have submitted themselves [to Islam]. Yet pardon them, and forgive; surely God loves the virtuous: this was abrogated by the ‘sword’ verse [Q. 9:5]”.

In de tafseer van Ibn Abbas staat het volgende;

“Allah then explained the punishment of those who had disbelieved, saying: (And because of their) i.e. the kings (breaking their covenant, We have cursed them) We punished them through imposing the capitation tax upon them (and made hard) and lightless (their hearts. They change words from their context) they change the traits and description of Muhammad (pbuh) and the legal ruling on stoning [married people who fornicate] after this was exposited upon in the Torah (and forget a part) and leave part (of that whereof they were admonished) they were commanded with in the Torah concerning their following of Muhammad (pbuh) and manifesting his traits and description to others. Allah then showed their betrayal of the Prophet (pbuh) saying: (Thou wilt not) O Muhammad (cease to discover treachery) and contravention (from all) i.e. the Banu Qurayzah (save a few of them) ‘Abdullah Ibn Salam and his followers. (But bear with them) and punish them not (and pardon them) and leave them. (Lo! Allah loveth the kindly) towards others.

In de tafseer van ibn Katheer staat het volgende:

“(12. Indeed, Allah took the covenant from the Children of Israel (Jews), and We appointed twelve leaders among them. And Allah said: “I am with you if you perform the Salah and give the Zakah and believe in My Messengers; honor and assist them, and lend to Allah a good loan, verily, I will remit your sins and admit you to Gardens under which rivers flow (in Paradise). But if any of you after this, disbelieved, he has indeed gone astray from the straight way.”) (13. So, because of their breach of their covenant, We cursed them and made their hearts grow hard. They changed the words from their (right) places and have abandoned a good part of the Message that was sent to them. And you will not cease to discover deceit in them, except a few of them. But forgive them and overlook (their misdeeds). Verily, Allah loves the doers of good.) (14. And from those who call themselves Christians, We took their covenant, but they have abandoned a good part of the Message that was sent to them. So We planted amongst them enmity and hatred till the Day of Resurrection; and Allah will inform them of what they used to do.”

Het is duidelijk dat de Koran en Soennah leren dat de Bijbel veranderd is.

Check Also

info islam

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus …