dinsdag , 11 augustus 2020
Home » Antwoord op artikelen van evangelisten » Response op het artikel “Embryologie in de Koran”

Response op het artikel “Embryologie in de Koran”

Enkele kansloze evangelisten hebben een artikel opgesteld “Embryologie in de Koran”. We zullen hier kort reageren op de claim van de evangelist dat de Koran is gecompileerd rond het jaar 653.

Hij (de evangelist) schrijft het volgende;

“Daarom zullen we aantonen dat de lectuur aangaande Griekse wetenschap, in de tijd dat de Islam ontstond, zeer goed beschikbaar was voor de eerste generatie moslims, nog voordat de Koran goed en wel gecompileerd was rond het jaar 653”.

De evangelist die het Arabisch niet bekwaam is noch over enig intellect beschikt om onderzoek te doen naar de Islam, doet niets anders dan een artikel te vertalen via answering-islam. Hij doet een aanname dat de Koran pas is gecompileerd in 653, zonder ook maar enig onderzoek te doen.

De Koran is gecompileerd – volgens hem – onder het regime van Oethman ibn afwan. Terwijl dit heeft plaatsgevonden onder het regime van Abu Bakir Siddiq (Moge Allah tevreden met hem zijn). Zijn regime duurde twee jaar en vond plaats tussen (632-634). We zullen hiervoor het bewijs uit authentieke overleveringen aanhalen, indien hij de authentieke overleveringen niet accepteert, waarom citeert hij dan uit die overleveringen dat de verovering van Alexandrië heeft plaatsgevonden in het jaar 641. Of de verovering van Jundishapur tussen het jaar 638-640? We zien dat authentieke islamitische overleveringen duidelijk zijn claim weerspreken wat ertoe leidt dat zijn artikel op begeertes en leugens is gebaseerd.

Zaid reports,
Abu Bakr sent for me at a time when the Yarnama battles had witnessed
the martyrdom of numerous Companions. I found ‘Umar bin al-Khattab
with him. Abu Bakr began, ”’Umar has just come to me and said, ‘In
the Yamama battles death has dealt most severely with the qurrii’,4 and
I fear it will deal with them with equal severity in other theatres of war.
As a result much of the Qur’an will be gone. I am therefore
of the opinion that you should command the Qur’an be collected.'”
Abu Bakr continued, “I said to ‘Umar, ‘How can we embark on what
the Prophet never did?’ ‘Umarreplied that it was a good deed regardless,
and he did not cease replying to my scruples until Allah reconciled me
to the undertaking, and I became of the same mind as him. Zaid, you
are young and intelligent, you used to record the revelations for the
Prophet, and we know nothing to your discredit. So pursue the Qur’an
and collect it together.” By Allah, had they asked me to move a mountain
it could not have been weightier than what they requested of me now.
I asked them how they could undertake what the Prophet had never
done, but Abu Bakr and ‘Umar insisted that it was permissible and good.
They did not cease replying to my scruples until Allah reconciled me
to the undertaking, the way Allah had already reconciled Abu Bakr and
‘Umar.” (1)

Once complete, the compiled Qur’an was placed in the ‘state archives’
under the custodianship of Abu Bakr. (2)

We zien dus dat de Koran gecompileerd was ten tijde van Abu Bakir Siddiq ver voor de verovering van Egypte of Jundishapur. Daarnaast lezen we in authentieke overleveringen dat de verspreiding van de Koran, in volle gang werd voortgezet nadat Umar aan de macht kwam in 634. We lezen het volgende in de Soenan van Ad-Darimi;

“‘Umar’s reign was marked by the Qur’an’s rapid spread beyond the confmes
of the Arabian Peninsula. He dispatched at least ten Companions to Basra
for the purpose of teaching the Qur’an,” Onder Umar ibn Khattab. (3)

Daarnaast lezen we het volgende in de Soenan van Al-Bayhaqi;

“He also appointed three Companions in Madinah to teach the children,
each with a monthly salary of fifteen dirhams,” and advised that everyone
(including adults) be taught in easy sets of five verses.t” (4)

Dit is weer een kansloze poging van de evangelisten die eigenlijk de moeite niet waard was om te beantwoorden. Moge Allah hen leiden.

 

 

 

 

 

(1) Al-Bukhari, Jam’i al-Qur’an, hadith no. 4986

(2)Al-Bukhari, Faqa’il al-Qur’an.S; Abu ‘Ubaid, Far/a’il, p, 281; at-Tirmidhi,
Sunan, hadith no. 3102.

(3)See ad-Darimi, Sunan, i:135, edited by Dahman.

(4) Al-bayhaqi, Sunan al-Kubra, vi:124.

Check Also

islam en evangelisten

Ongegronde christenkritiek; Zwarte magie toegepast op de edele profeet (sav)?

In Soera Saad staat het volgende in vers 41. “Herinnert u Onze dienaar Job, toen …