Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Response op het artikel Paulus vs Mohammed

Response op het artikel Paulus vs Mohammed

Een vooraanstaande evangelist claimt dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) meerdere malen een poging heeft gedaan tot zelfmoord

Hierbij baseert de evangelist zich op

de volgende overlevering; “But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while and the Prophet became so sad as we have heard that he intended several times to throw himself from the tops of high mountains and every time he went up the top of a mountain in order to throw himself down, Gabriel would appear before him and say, “O Muhammad! You are indeed Allah’s Messenger in truth” whereupon his heart would become quiet and he would calm down and would return home. And whenever the period of the coming of the inspiration used to become long, he would do as before, but when he used to reach the top of a mountain, Gabriel would appear before him and say to him what he had said before.(1)

Hij trekt hierbij de volgende conclusie;

“We lazen hierboven dat Muhammad meerdere keren zelfmoord wilde plegen. We zien wel dat Muhammad steeds gerustgesteld wordt na zo’n zelfmoordpoging, maar vervolgens wil hij wederom zelfmoord plegen.”

Allereerst is dit geen sterke overlevering. Het is nogal hilarisch hoe de evangelist – keer op keer – gebruik maakt van zwakke overleveringen om de handeling van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te ‘bekritiseren’. De overlevering die voorkomt in Sahih Bukhari, is niet authentiek. Enkel de overleveringen die doorlopend zijn, worden als authentiek beschouwd. Ook Al Ayni geeft aan dat Bukhari soms een toevoeging aan een overlevering weergeeft of nader uitleg geeft aan een overlevering, waarbij hij (Bukhari) gebruik maakt van overleveringen die geen Sanad of onvolledige Sanad hebben.

De gradatie van ‘authentieke overleveringen’ geldt enkel voor overleveringen die doorlopend zijn binnen Bukhari en niet voor overleveringen die dat niet zijn. De overlevering die de evangelist citeert is Moersal. Een Moersal overlevering is geen autoriteit zoals Imam Muslim aangeeft in zijn mukaddime. (1)

Ten tweede geeft ibn Salah aan dat een moersal overlevering, een zwakke overlevering is, tenzij het wordt versterkt door authentieke overleveringen. (2)

Alhoewel bepaalde Madhayeeb een moersal overlevering ook in overweging heeft genomen voor fiqh kwesties, doen zij dit enkel bij Moersal overleveringen die door Tabiun als Hasan Al Basri worden overgeleverd. In tegenstelling tot Hasan Al Basri is de Moersal van Zuhri niet betrouwbaar. Yahya ibn Saeed Al-Qattaan (moge Allah hem genadig zijn) zegt namelijk dat de Moersal van Zuhri tot de zwaksten onder de Moersals behoort.

De Autoritaire hadieth geleerde Shaykh Al Islam Ibn Hadjar (Moge Allah hem genadig zijn) zegt in zijn werk ‘Fath al Bari’ het volgende over deze overlevering; “de hadieth begint met ‘fi ma balaghana’, dit betekent wat ons bereikt heeft, dit is een veelgebruikte uitdrukking onder overleveraars om aan te geven dat zij niet de verantwoordelijkheid dragen van de authenticiteit ervan”. De uitdrukking wordt gebruikt volgens Ibn Hacer als er twijfels bestaan over de overlevering. Er is volgens Ibn Hacer een grote ‘gat’ tussen Ez-Zuhri (Moge Allah hem genadig zijn) en Aisha (Moge Allah tevreden met haar zijn). Als gevolg hiervan wordt de overlevering bestempelt als zwak en kan het zeker niet gebruikt worden om het toe te kennen aan de profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Ook heeft Shaykh Albani (Moge Allah hem genadig zijn) deze overlevering als zwak bestempelt en de overlevering opgenomen in zijn werk, “The Series of Weak Narrations”. (3)

Ten slotte willen we afronden met citaten van GF Haddad en de Turkse geleerde Talha Hakan Alp. GF Haddad zegt het volgende; “de overlevering van ez-Zuhri die is opgenomen door Bukhari behoort tot de Balaghat (datgene wat vernomen is maar niet verifieert), Bukhari maakt melding van de ondoorlopende overlering, om aan te geven dat de overige twee varianten, die tevens door ez-Zuhri zijn overgeleverd de toevoeging niet bevatten. De toevoeging – waarbij wordt gezegd dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) geneigd was om zelfmoord te plegen, wordt geclassificeerd als zwak door hadiethgeleerden die gelijk zijn aan Bukhari of die minder bekwaam zijn dan Bukhari. (4)

Daarnaast zegt Talha Hakan Alp het volgende; “deze hadieth kent twee gebreken in zijn sanad, ten eerste het is niet doorlopend en Moersal, ten tweede wordt het slechts door één van de drie studenten van Ez-Zuhri overgeleverd op deze manier, de overige twee hebben de toevoeging niet opgenomen”. (5)

De evangelist is een zwak figuur, die allesbehalve capabel noch bekwaam is om enig redelijke discussie aan te gaan over de islam. Dit is dan ook de reden dat hij zijn reacties heeft verwijderd op de discussieforum, gezien het feit, dat daar zeer duidelijk werd dat hij geen enkele vorm van kennis bezit. Moge Allah hem leiden.

 

 

 

 

 

 

(1) Sahih Bukhari Volume 9, Boek 87, Hadith 111)”

(2) Uloom Al Hadeeth, p. 49

(3) https://sughayyirah.wordpress.com/…/the-prophet-muhammad-n…/

(4) http://www.call-to-monotheism.com/prophet_muhammad__peace_b…

(5) https://www.youtube.com/watch?v=Efr4YYiE5TE