Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Het concept van Lot in de Islam en in het Oude Testament.

Het concept van Lot in de Islam en in het Oude Testament.

Mulla Aliyyul Kari (Moge Allah hem genadig zijn) levert over dat Wahb ibn Munabbih (Moge Allah hem genadig zijn) zei;

“Ik onderzocht het vraagstuk van de lotsbestemming (qadar) en ik was verbijsterd . Ik onderzocht het nogmaals en ik was nog steeds verbijsterd. Ik kwam toen tot de conclusie dat de best geïnformeerden onder de mensen aangaande de lotsbestemming degenen zijn die zich tegenover het meest terughoudend opstellen, en dat de meest onwetenden onder de mensen aangaande de lotsbestemming degenen zijn die er het meest over praten”.

Dit wordt ondersteund door wat de boodschapper van Allah heeft gezegd; “Wanneer er over de lotsbestemming wordt gesproken, weerhoud jezelf er dan van”. Oftewel weerhoud je van het geven van een uitleg over haar hoedanigheid”. (Al-Taberani).

Zodoende wist Allah al van te voren, wie hij in de hel zal stoppen en wie hij in de hemel zal stoppen. Hij wist al de dingen die plaatsvinden al van te voren, hij weet de dingen die zijn gebeurd, de dingen die zullen gebeuren en de dingen die op dit moment plaatsvinden. De christenen bekritiseren weleens, dat Allah al heeft voorbestemd wat Hij (Allah) met de mens zal doen. In mijn discussie met een vooraanstaande evangelist, deed hij alsof, hij tegen het Lot principe was, om de moslims te doen ’twijfelen’, alhoewel hij op zijn eigen website aangeeft, geen partij te kiezen in een dergelijke theologische kwestie, omdat het een nogal problematisch issue is.

In exodus 3;12 staat het volgende; “Maar de Here verhardde, het hart van de Farao, zodat hij naar hen niet luisterde”.

In Exodus 10 vers 1 zegt God het volgende; “En de Here zeide tot Mozes; Ga tot Farao want ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren halsstarrig gemaakt`,

In Numeri 4; 20 lezen we het volgende; “Toen zei de Heer tegen Mozes; “Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de Farao alle wonderen laten zien, waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan”.

We lezen in de Bijbel dat God het hart van de Farao verhardde, zodat deze het volk van Israel niet zou laten gaan. We willen de christenen dan vragen waarom God dit deed? Waarom verhard God, het hart, van de Farao? Waarom zorgt God ervoor dat de hart van de dienaren van de Farao halsstarrig wordt? Waarom zorgt God er ‘Hardnekkig’ voor dat de Farao, het volk van Israel niet liet gaan?

De christenen zullen antwoorden dat God alwijs is en dat hij hiervoor zijn redenen zou hebben. Waarop wij zeggen dat is juist het punt, waarom wij zeggen; Allah beoordeelt zijn schepsels en niet andersom, het geschapene is niet in staat en heeft niet de bevoegdheid om de Almachtige te beoordelen in zijn daden. Allah is alwijs en heeft alles met voorbedachte rade en wijsheid geschapen. Wij dienen hierin te geloven en de rest over te laten aan Allah.