Home / Info over Islam / Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 3

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 3

Ibn Khuteybe (vrede zij met hem) zegt dat elk stam in zijn eigen dialect sprak, daarnaast verschilde het gebruik van woorden tussen ouderen, jongeren en bejaarden. Als gevolg daarvan was het reciteren in de zeven letters (‘harf’) een barmhartigheid die verleend werd door Allah. (1)

Imam et Tahavi (vrede zij met hem) zegt in ‘mushkil al athar’: “De reden dat deze ruimheid gegeven is aan de mensen omtrent deze
letters (Harf) was omdat zij niet de mogelijheid hadden de Qor’aan te leren in een andere woordenschat Als gevolg hiervan is hen de mogelijkheid gegeven
om met andere woorden te lezen zolang de betekenis hetzelfde blijft. De mogelijkheid om de Koran in een andere letter (‘harf’) te reciteren bleef intact totdat het lezen, schrijven en woordenschat toenam onder de metgezellen”.

Volgens ibn Adelbarr (vrede zij met hem) betekent de zeven letters (harf) dat er toestemming was om verschillende woorden te reciteren die hetzelfde in betekenis waren. (2)

Imam ash Shafii (vrede zij met hem ) zegt in zijn werk ‘er risale’ dat het is toegestaan om de Koran in zeven letters ‘harf’ te reciteren, dit is een barmhartigheid dat verleend is door Allah aan zijn dienaren. Hoewel de uitdrukkingen kunnen verschillen, zolang het geen verschil is in betekenis, werd het reciteren in zeven letters (harf) toegestaan door Allah. (3)

Over dit onderwerp zei Yahya ibn Said el Kattan (vrede zij met hem): “Ondanks dat de Kor’aan een hogere status heeft dan de ahadith is er de toestemming gegeven om deze te lezen op de zeven letters.” (4)

 

 

 

 

 

(1) Ibn Khuteybe, te’vilu Miskil’il Qoraan, 39-40.

(2) Al Qurtubi, el Cami, 1, 32

(3) Imam es Safii, Er Risale, 274 ook overgeleverd door imam Sehavi in zijn sharh op het werk van Iraqi.

(4) Hafidh al Baghadi levert dit over met Sanad in zijn werk el-kifaye, 210.