Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is?

Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is?

Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is?

Ibn Kathir en imam Tabari (moge Allah hen genadig zijn) overleveren van de geleerde al-Suddi en anderen, dat het standpunt dat ‘Uzayr de zoon van God is, werd aangehangen door een groep onwetende joden die met deze bewering kwamen. (1)

Al Qurtubi levert over dat Naqqash zei dat er geen jood is overgebleven die nog gelooft dat Uzayr de zoon van God is. Hoewel dit wellicht geen geloof is dat door de meeste hedendaagse Joden wordt aangehouden , was het wel een geloofsovertuiging in de tijd van de Boodschapper van Allah. En Allah weet het beste. (2)

 

 

 

 

(1) Ibn Kathir, Tafsir Al Qoran al- Azim, 873-874.

(2) Qurtubi, Al-Jami li Ahkam Al Qoran, commentaar op soera Al-Tawba vers 30.