zondag , 22 september 2019
Home » Islam en de benadering van de evangelisten » Zegt Allah in de Koran, soerah 21 vers 7 dat de Bijbel en Thora onveranderd is?

Zegt Allah in de Koran, soerah 21 vers 7 dat de Bijbel en Thora onveranderd is?

Koran soerah 21, vers 7

7. En vòòr u zonden Wij slechts mannen aan wie Wij een openbaring hadden
gezonden – Vraagt

Degenen, die de Vermaning bezitten, indien gij het niet weet

Dit gaat om over het feit dat ook de mensen van het boek (joden en christenen) op de hoogte waren dat boodschappers openbaringen ontvingen door middel van engelen. Dus de Koran wijst de mensen erop dat ook de joden en christenen zullen bevestigen dat er openbaringen worden ontvangen door mensen via engelen. (1)

Dit wijst er dus duidelijk niet op dat de Thora en het Evangelie niet is veranderd of in totale vorm authentiek is gebleven.

(1) tafseer van imam Suyuti op vers 7, soerah 21.

Check Also

info islam

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus …