Home / Authenticiteit van de Bijbel / De Joodse Tanakh vs de Christelijke Tanakh

De Joodse Tanakh vs de Christelijke Tanakh

De vroege christenen Lucas en Paulus gebruikten de Septuagint (de Griekse vertaling van de Tanakh) als bron, terwijl de joden zich baseerden op de Masoretische tekst (Hebreeuwse Bijbel).

Enkele verschillen tussen de twee vallen als volgt op te sommen;

– Psalmen 151 komt voor in de Septuagint, maar niet in de Masoretische tekst. (1)

– Paulus citeert in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10 vers 5, de volgende passage; “maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;”. Dit gedeelte komt uit Psalmen 40:6-7. Echter correspondeert het niet met de Masoretische tekst, want daar staat het volgende; “but my ears you have opened”. Terwijl de passage als volgt staat geschreven in de Septuagint; “but a body you restored to me”. Er is een duidelijk verschil dus tussen de Septuagint en de Masoretische tekst. Psalmen 40:6-7 ontbreekt echter in de Dode Zee-Rollen. (2)

– Daarnaast is er een verschil tussen de joden en christenen, dat de joden slechts erkennen dat de 70 rabbijnen de eerste vijf boeken van de Masoretische tekst hebben vertaald en niet de rest. (3)

– Het boek van Job eindigt op een andere manier in de Septuagint, die niet overeenkomt met het einde van de Masoretische tekst. (4)

– In de Masoretische tekst staat dat Jacob, 70 nakomelingen had, terwijl de Septuagint aangeeft dat er 75 waren. De tekst van Lucas in Handelingen 7:14 correspondeert met de Septuagint en niet met de Masoretische tekst. (5)

– In Lucas 4:18 wordt er verwezen naar Jesaja 61:1. De tekst correspondeert niet met de Dode Zee-Rollen én niet met de Masoretische tekst. Enkel met de Septuagint. (6)

– In Mattheüs 12:18-21 wordt er verwezen naar Jesaja 42:1-4. De tekst correspondeert niet met de Septuagint, wel met de Dode Zee-Rollen én Masoretische tekst. Maar in Mattheüs 12:21 correspondeert de tekst dan weer wel met de Septuagint maar niet met de Dode Zee-Rollen, noch de Masoretische tekst.

– In Deuteronomium 32:43 verschillen zowel de Septuagint, de Masoretische tekst, de Dode Zee-Rollen én de Samaritaanse Pentateuch van elkaar.

– In Psalmen 145:13 hebben bijna alle Masoretische manuscripten niet de volgende tekst; “The Lord is trustworthy in all he promises and faithful in all he does”. Dit ontbreekt in bijna alle Masoretische manuscripten, op 1 na. Het komt echter wel voor in de Septuagint. (7)

– Psalmen 22 vers 16 heeft bij de Septuagint ‘pierced’, terwijl de Masoretische tekst ‘like a lion’ gebruikt. Buiten al dat verschillen bepaalde andere Griekse vertalingen. Zo hebben bepaalde andere Griekse vertalingen ook helemaal géén ‘pierced’. Psalmen 22:16 in de Nachal Chever manuscripten gebruikt een onbestaand Hebreeuws woord en gebruikt ook nog eens ‘haar handen’. (8)

– In 2 Kronieken 22:2 staat in de Hebreeuwse Tanakh 42, terwijl in enkele versies van de Septuagint 22 staat. Dit is veranderd omdat de vertalers dachten dat het getal verkeerd was genoteerd. Dit dachten ze op basis van 2 Koningen 8:6. (9)

– Er was niet slechts één gangbare versie van de Septuagint in omloop, ten tijde van de kerkvader Origenes, probeerde hij de verschillen tussen enerzijds de Griekse vertalingen en de Masoretische tekst in beeld te brengen. Volgens hem lagen de onderlinge verschillen vooral aan slechte materiaal van de geschreven tekst en aan de fouten van de kopiisten. (10)

– In Jesaja 7:14 met betrekking tot de Masoretische tekst staat er ‘jonge vrouw’, terwijl de Septuagint ‘maagd’ heeft. De joden accepteren de interpretatie niet. Een jonge vrouw hoeft zeker niet per definitie een maagd te zijn. En zelfs in de Septuagint wordt er een bepaald woord gebruikt, Parthenos, een woord wat ook voor Dinah in Genesis 34 gebruikt wordt nadat ze verkracht werd (ze was géén maagd dus).

– In Jesaja 7:14 met betrekking tot de Masoretische tekst staat er dat zij (enkelvoud) hem zo zal noemen. “veqarat/v’qarat” –> vrouwelijk, enkelvoud. In Mattheüs 1:23 staat er : “καλέσουσιν” –> meervoud, het kan onmogelijk zijn dat dit van de Septuagint komt aangezien de Septuagint “καλέσεις” gebruikt in Jesaja 7:14, wat enkelvoud, onzijdig is. Het Koiné Grieks kent in dit geval geen geslacht toe aan het woord wat in enkelvoud is (in tegenstelling tot het Hebreeuws). In ieder geval vinden we helemaal niet dat Maria(vrede zij met haar) Jezus(vrede zij met hem) ‘Immanuël’ heeft genoemd in het Nieuw-Testament. Dit zou dus zelfs problematisch kunnen zijn voor het Nieuw-Testament.

– De Septuagint is in sommige gevallen een interpretatie van de tekst (Jesaja 7:14). De interpretatie van de tekst wordt vaak niet geaccepteerd door de joden. In enkele gevallen probeert de Septuagint de Masoretische tekst te verbeteren. Een typiek geval hiervan is 2 Kronieken 22:2. Echter, in enkele gevallen, is het een raadsel hoe de Septuagint aan een dergelijke spelling komt. Dit komt duidelijk naar voren in Psalmen 40:6-7 en Jesaja 61:1. Ten slotte heeft de Septuagint in enkele gevallen een toevoeging, een goed voorbeeld hiervan is het einde van ’the book of Job’.

(1) http://oodegr.co/english/protestantism/masoretic_vs_septuagint.htm

(2) https://blogs.ancientfaith.com/departinghoreb/psalm-406-and-hebrews-105-the-curious-history-of-a-textual-variant/

(3) http://www.theopedia.com/septuagint

(4)http://hermeneutics.stackexchange.com/questions/4986/was-the-lxx-ending-to-job-written-in-greek

(5) http://oodegr.co/english/protestantism/masoretic_vs_septuagint.htm

(6) http://www.answering-christianity.nl/2015/11/11/zijn-de-dode-zeerollen-een-bewijs-voor-de-christenen-deel-2/

(7) https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20145:13;

(8) http://oodegr.co/english/protestantism/masoretic_vs_septuagint.htm

(9)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+22

(10) Watson, volume 3, page 283.

(11)

http://hermeneutics.stackexchange.com/questions/17042/does-isaiah-714-refer-to-a-virgin