Home / Authenticiteit van de Bijbel / Profetieën die verloren zijn gegaan volgens de kerkvaders deel 2

Profetieën die verloren zijn gegaan volgens de kerkvaders deel 2

In zijn werk ‘in dialogue with Thrypo, the jew’ schrijft Justinus de Martelaar (d.140) dat Ezra het volgende gezegd zou hebben;

“and this passover is our savior and our refuge: and if ye will be persuaded, and let it enter in your hearts, that we are to humble ourselves to him in a sign, and afterwards, shall believe in him, this place should not be destroyed”.

Deze passage die aan het begin van de tweede eeuw werd geciteerd door Justinus de Martelaar komt niet voor in de huidige Bijbel. In zijn werk geeft Justinus aan dat de joden meerdere profetieën over Jezus uit de Tenach schrapten. (1)

Volgens de bekende Bijbel commentatoren site Biblehub, zijn de woorden die worden toegekend aan Ezra een toevoeging aan de Tenach dat ‘waarschijnlijk’ is aangebracht door de vroege christenen. Dit zou betekenen dat de toevoegingen zijn aangebracht voor het jaar 100. Hier wordt echter geen enkel bewijs voor geleverd.

Daarnaast zegt de Bijbel commentator Watson op pagina 32, volume 2 van zijn boek het volgende; “ik geloof heilig dat de profetieën die worden aangehaald door Justinus destijds deel uitmaakte van de Tenach. Ten tijde van Iranaeus en Justinus stonden deze in de Tenach, maar ze komen echter niet voor in de huidige Bijbel”.

De kerkvader Justinus bevestigd dus de islamitische tahreef leer, dat joden opzettelijk delen van de Tenach hebben veranderd.

 

 
(1) Adam Clarke, the Holy Bible, containing the old and new testaments, volume 2.