Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Zei Abdullah ibn Masoud (vrede zij met hem) dat de moslims niet de mushaf van zayd moesten kopiëren en dat zijn recitatie niet gevolgd diende te worden?

Zei Abdullah ibn Masoud (vrede zij met hem) dat de moslims niet de mushaf van zayd moesten kopiëren en dat zijn recitatie niet gevolgd diende te worden?

O you Muslim people! Avoid copying the Mushaf and recitation of this man. By Allah! When I accepted Islam he was but in the loins of a disbelieving man’–meaning Zaid bin Thabit–and it was regarding this that Abdullah bin Masoud said: ‘O people of Al- Iraq! Keep the Musahif that are with you, and conceal them.” (Jami At-Tirmidhi 3104)

Het stukje “avoid copying the Mushaf and recitation of this man” is een verkeerde vertaling. Zoals ustad bassam zawadi aangeeft dient er het volgende te staan; “I have been exempted (i.e. by „Uthman) from writing down the Mushaf and it is assigned to a man…”.

“And the recitation of this man” komt niet voor in de oorspronkelijke tekst en is dus een toevoeging.

Het woord dat hier belangrijk is is het woord U’zal (أعزل). Als ibn Masoud hier bedoelde “avoid copying the Mushaf”, dan zou hij het volgende zeggen; I’tazilu (اعتزلوا) en dan zou er geen ‘An (عن) volgen.

De juiste vertaling is als volgt;

De juiste vertaling is als volgt; “ik word van het schrijven van de koran ontheven en deze taak wordt aan zo’n persoon toebedeeld die bij Allah in de buik van een ongelovige was toen ik de islam omarmde. Ik omarmde de islam terwijl hij zich in de lende van een ongelovige bevond”.

Ten tweede kan het volgende geconcludeerd worden uit de juiste vertaling en uit de oorspronkelijke tekst waarbij “the recitation of this man” ontbreekt; Abdullah ibn Masoud (vrede zij met hem) had kritiek op de leider van de commissie en uitte daarnaast geen enkele kritiek op de overige commissieleden. Daarnaast vond hij het idee dat de manuscripten van individuen werd verzamelt geen goed idee. Er blijkt nergens uit de tekst dat hij kritiek had op de mushaf van Zayd of dat hij opdracht gaf om niks te kopiëren uit diens manuscript. Evenals had hij geen enkele kritiek op de recitatie van Zayd.

Tenslotte deze overlevering is Moersal. Moersal overleveringen kunnen slechts voor fiqh kwesties gebruikt worden. En niet bij kwesties wat betreft het geloofsleer (aqiedah). De overlevering wordt overgeleverd door Ubaydallah die ibn Masoud niet heeft ontmoet. Ubaydallah was 11 toen ibn Masoud overleed, daarnaast woonde ibn Masoud in Kuffa en Ubaydallah in Medina. Dit betekent dat een overleveraar ontbreekt in de keten, namelijk degene van wie Ubaydallah het heeft vernomen dat ibn Masoud dit in Irak heeft gezegd.

Daarnaast heeft de meerderheid van de hadieth geleerden aangegeven dat zelfs voor fiqh zaken een moersal overlevering aan enkele punten moet voldoen voordat het in overweging genomen kan worden.

De overlevering voldoet niet aan de eisen die door imam Shafi zijn opgesteld die voor fiqh zaken van belang zijn om een moersal overlevering in overweging te nemen;

1.het moet een moersal zijn van welbekende, betrouwbare taabiies.

2.een andere hadieth met contine keten moet de moersal hadieth ondersteunen.

3.een andere door de geleerden aanvaarde moersal hadieth, moet de moersal hadieth in kwestie ondersteunen.

4: een uitspraak van een sahabie moet de moersal hadieth ondersteunen.

5: de moersal hadieth moet ondersteund worden door een fatwa van een meerderheid van de geleerden.