Home / Paulus en het christendom / Het geschil tussen Petrus en Paulus

Het geschil tussen Petrus en Paulus

In Paul’s brief naar de galaten schrijft hij het voogende; “11 En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.” (Gal 2;11).

Petrus handelde in de ogen van Paulus als hypocriet door zelf niet de wet te volgen maar dit wel te eisen van de bekeerde heidenen. Echter handelde Paulus zelf ook hypocriet, dit blijkt duidelijk uit de handelingen, alhoewel hij de wet niet volgde en opdroeg dat de wet niet meer gevolgd diende te worden, staat het volgende in de handelingen; ”

Hoofdstuk21: 21 Nu hebben ze gehoord wat je leert aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven: dat zij zich niet aan de wet van Mozes hoeven te houden. Want je zegt dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en dat ze zich niet aan de Joodse leefregels hoeven te houden. 22 Nu hebben wij een plan. Want ze zullen horen dat je in Jeruzalem bent aangekomen. Dan zullen ze in grote drommen hierheen komen. 23 Doe daarom wat wij nu zeggen. Er zijn hier vier mannen die aan God een belofte hebben gedaan. 24 Neem die mannen mee naar de tempel en breng daar met hen de offers. Betaal voor hun offers en voor het laten knippen van hun haar … . Dan zullen de Joden merken dat het niet waar is wat er over jou wordt gezegd. Ze zullen zien dat jij je zelf ook aan de wet van Mozes houdt”.

Ondanks dat Paulus zich niet aan de wet hield, ging Paulus hiermee akkoord.

Tot aan de concilie van Jeruzalem verwijst Lucas meerdere malen naar Petrus, maar na de concilie en het geschil met Paulus zien we geen enkele verwijzing van Lucas naar Petrus (dus wat betreft de situatie van Petrus na de concilie).

Mackinon schrijft hier het volgende over; “Na de concilie van Jeruzalem wordt er niet meer overgeleverd van Petrus in de handelingen.” (p116)

In de Encyclopedia Britannica staat het volgende wat betreft een groepering die zich had gevormd rondom Petrus die zich afscheidde van Paulus; “De woorden in Corinthians (1;12) geven aan dat er een stroming was die zich presenteerde als de volgelingen van Petrus en die zich distantieerde van Paulus”.

In Ellicots Commentary staat hierover dat het ‘hoogstwaarschijnlijk’ een groepering was die zich meer hield aan de wetten van Mozes. Daarnaast beschouwden ze Petrus geschikter dan Paulus omdat, Jezus expliciet had verwezen naar Petrus als ‘rock’. Daarnaast waren ze op de hoogte van de spanningen tussen Petrus en Paulus, waarbij ze de kant van Petrus kozen”.

http://biblehub.com/commentaries/1_corinthians/1-12.htm

Hieruit kunnen we het volgende concluderen;

-De evangeliën vermelden niet het antwoord dat Petrus gaf op de beschuldigingen van Paulus.

-Aangezien Paulus zelf ook ‘hypocriet’ handelde lag de oorzaak van het geschil waarschijnlijk veel dieper.